wtorek, 14 lipca 2020 r.

Prymas w Wągrowcu i Kobylcu

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk gościł 10 października w parafii pw. św. Wojciecha w Wągrowcu. Podczas wizyty odwiedził działające przy parafii Hospicjum Miłosiernego Samarytanina oraz poświęcił i wmurował kamień węgielny pod kaplicę w pobliskim Kobylcu.

 

Wizytę abp. Kowalczyka w Wągrowcu rozpoczęła Msza św. sprawowana pod jego przewodnictwem w kościele pw. św. Wojciecha. Metropolitę gnieźnieńskiego witał proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Rygielski, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kościelnych, młodzież, dzieci i licznie zebrani wierni. W homilii Prymas Polski zwrócił uwagę na potrzebę podejmowania szeroko rozumianych dzieł miłosierdzia. „Miłość i wdzięczność czynem się mierzy. Nie po słowach, lecz po czynach będą nas rozpoznawać, a te będą świadczyć o naszej wierze, nadziei i miłości” – mówił. Podziękował również proboszczowi oraz wspólnocie parafialnej za troskę i zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi.

 

 

 

Po Eucharystii abp Kowalczyk wspólnie z ks. Rygielskim odwiedził działające przy parafii Hospicjum Miłosiernego Samarytanina. Wizyta miała charakter szczególny. Prymas spotkał się z pracownikami placówki oraz odwiedził każdego z przebywających w niej chorych. Był czas na chwilę osobistej rozmowy, uściśnięcie dłoni, słowa wsparcia i duchowej pociechy. Metropolita gnieźnieński zapoznał się także z planami rozbudowy hospicjum, które już dziś należy do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w kraju. Niebawem powiększy się ono cztery dodatkowe pokoje dla chorych. W przyszłym roku w placówce posługę zaczną także trzy siostry ze zgromadzenia Misjonarek Miłości założonego przez bł. Matkę Teresę z Kalkuty.

 

 

 

Podczas wizyty w wągrowieckiej parafii pw. św. Wojciecha abp Kowalczyk gościł także w należącej do niej miejscowości Kobylec, gdzie poświęcił i wmurował kamień węgielny pod nową kaplicę. W uroczystości, prócz licznie zebranych wiernych i duchowieństwa, uczestniczyli także przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i gminnych. Kaplica, której budowa rozpoczęła się w tym roku i której ma patronować bł. Jan Paweł II (dziś jeszcze Sługa Boży) będzie – jak napisano w Akcie erekcyjnym – „wyrazem czci i umiłowania Ludu Bożego parafii pw. św. Wojciecha wobec tego Wielkiego Polaka oraz miejscem gromadzenia się na Eucharystii społeczności Kobylca”.

 

 

 

bgk

Polecamy