wtorek, 14 lipca 2020 r.

Tytuł „Deo et Patriae deditus” dla Prymasa


Metropolita gnieźnieński abp Józef Kowalczyk otrzymał 17 października tytuł honorowy KUL „Deo et Patriae deditus” (Bogu i Ojczyźnie oddany). Jak mówił w laudacji prorektor ks. prof. Stanisław Zięba, uczelnia pragnęła w ten sposób wyrazić podziękowanie Prymasowi Polski za jego służbę dla Kościoła i Ojczyzny, promowanie katolickich ośrodków naukowych, a także za troskę o lubelski uniwersytet.

 

Nadanie tytułu miało miejsce podczas inauguracji nowego roku akademickiego, 93. w dziejach KUL. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele akademickim pod przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka. W swoim słowie metropolita gnieźnieński przypomniał, że człowiek uniwersytetu powinien poszukiwać prawdziwego znaczenia wolności i mądrości. Podkreślił również, że „lekcja wolności”, która była jednym z tematów pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1991 roku, jest wciąż otwarta.

 

„Wszyscy musimy uczyć się żyć w wolności podarowanej nam przez Boga. Szczególną umiejętność korzystania z wolności powinien wypracowywać chrześcijanin, który podejmuje studia w katolickiej uczelni. Tu musi nauczyć się być człowiekiem prawdziwie wolnym, rozróżniać wolność od swawoli” – zauważył abp Kowalczyk.

 

Zaznaczył także, że mądrości nie zdobywa się „na placach i demagogicznych przemówieniach”, ale na modlitwie, w ciszy świątyni czy ludzkiego serca. „Niech ten dar mądrości przez waszą posługę promieniuje na całą ojczyznę, strukturę państwa i struktury samorządowe, niech wasza postawa i czyny inspirowane darem mądrości ubogacają nasze dobro wspólne, ojczyznę, która tego bardzo potrzebuje, zwłaszcza w okresie mierzenia się z wyzwaniami współczesności” – życzył studentom abp Kowalczyk.

 

W uroczystości inauguracyjnej, która odbyła się w auli uniwersyteckiej, uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, prymas-senior Józef Glemp, metropolita lubelski abp Józef Życiński oraz prawosławny arcybiskup chełmsko-lubelski Abel. Obecny był także prof. Władysław Bartoszewski, przedstawiciel prezydenta RP Podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski, minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, posłowie i senatorowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, a także przedstawiciele uczelni polskich oraz żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych.

 

Słowo pozdrowienia wygłoszone przez abp. Kowalczyka przeczytać można na prymaspolski.pl

Polecamy