sobota, 11 lipca 2020 r.

Września ks. Jerzemu Popiełuszce


Wr
ześnia uczciła pamięć bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Z okazji przypadającej 19 października 26. rocznicy śmierci kapłana męczennika oraz obchodzonego po raz pierwszy jego liturgicznego wspomnienia odbył się koncert, pielgrzymka śladami kapelana „Solidarności” oraz Msza św. dziękczynna za jego beatyfikację.

Obchody zorganizował wrzesiński oddział NSZZ „Solidarność”. 18 października odbył się koncert lubelskiego chóru Gospelrain. 19 października część członków „Solidarności” ruszyła jak co roku śladami ks. Jerzego. Odwiedzili m.in. Bydgoszcz, gdzie duchowny odprawił swoją ostatnią Mszę św.

Obchodzone po raz pierwszy liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki było także okazją do podziękowania za beatyfikację kapłana-męczennika oraz za 30. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Msza św. dziękczynna sprawowana była 19 października wieczorem we wrzesińskiej farze. Kościół jest szczególnym miejscem kultu bł. ks. Jerzego w archidiecezji gnieźnieńskiej. Od czerwca znajduje się tam mały fragment tkaniny, na której złożono ciało ks. Jerzego w prosektorium w Białymstoku. Podarował go parafii jej obecny wikariusz ks. Sebastian Hubner.

„Pięć lat temu pojechałem do Warszawy na grób ks. Popiełuszki. Poznałem wówczas panią Katarzynę Soborak, szefową Kościelnej Służby Informacyjnej przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, która ofiarowała mi mały kawałek stuły ks. Jerzego i kilka nitek z jego sutanny. Oprócz tego dostałem wspomniany fragment tkaniny z prosektorium. Obiecałem sobie wówczas, że podaruję go tej parafii, w której będę posługiwał w chwili beatyfikacji ks. Jerzego. Nie są to relikwie pierwszego stopnia, niemniej jest to rzecz, która miała bezpośredni kontakt z ciałem błogosławionego” – mówi ks. Sebastian.

Wrzesiński fragment jest jednym z wielu. Na prośbę matki kapelana „Solidarności” Marianny Popiełuszko tkanina z prosektorium pocięta została na małe kawałki, które ofiarowano przyjaciołom i księżom z rocznika ks. Jerzego.

We Wrzesińskiej farze znajduje się także inna pamiątka, portret ks. Jerzego, który ktoś przyniósł do kościoła tuż po zamordowaniu kapelana „Solidarności”. Obraz ten przetrwał w świątyni ćwierć wieku. Po beatyfikacji ks. Jerzego został przeniesiony do kaplicy, która dziś jest miejscem szczególnej pamięci o kapelanie „Solidarności”.

bgk KAI

Polecamy