czwartek, 2 lipca 2020 r.

XVII Spotkanie Misyjne

W sobotę 16 października Prymas Polski wziął udział w XVII Archidiecezjalnym Spotkaniu Misyjnym dla dekanalnych referentów i animatorów misyjnych, które odbyło w Gnieźnie.

W spotkaniu uczestniczył również bp Bogdan Wojtuś. Prymas powitał zebranych wspominając, jak sam miał okazję wielokrotnie wręczać w Gnieźnie krzyże misyjne, będąc nuncjuszem apostolskim w Polsce. Przypomniał również padające w Gnieźnie wyznania kard. Vlka o tym, że Polska ma u Czechów dług wdzięczności za świętego Wojciecha, który z tego kraju wyszedł – i że go spłaca, wysyłając teraz swoich misjonarzy do Czech. - To piękne świadectwo tego, że świętowojciechowy duch misyjny jest wciąż żywy – mówił Prymas. – Ale jeśli mówimy o pracy ewangelizacyjnej, to myślimy zwykle o dalekich krajach. To jest prawda, ale prawda niepełna. Waszej pracy potrzeba również w naszej szerokości geograficznej, potrzeba jej w naszej diecezji. Na kim innym, jeśli nie archidiecezji gnieźnieńskiej, wyrosłej na dziedzictwie pierwszego misjonarza, św. Wojciecha, spoczywa szczególny obowiązek, aby troszczyć się o nową ewangelizację?

Podczas spotkania referentów odbyła się również promocja książki ks. dr Franciszka Jabłońskiego „Tradycje gnieźnieńskich krzyży misyjnych”. Zaprezentowano również kalendarz misyjny na rok 2011 oraz liturgiczne materiały na Tydzień Misyjny, stanowiące pomoc dla duszpasterzy i katechetów.

Polecamy