wtorek, 18 lutego 2020 r.

Caritas pomaga powodzianom

Od maja Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej organizuje pomoc rzeczową dla poszkodowanych przez tegoroczne powodzie. Do tej pory na południe Polski wysłanych zostało 8 transportów. Ostatni dotarł 16 sierpnia do Bogatyni.

 

„W transportach znalazły się rzeczy, które w danej chwili były najbardziej potrzebne poszkodowanym: środki czystości, mopy, wiadra, żywność o długim terminie trwałości, odzież i oczywiście woda. Wszystko to przygotowywaliśmy po konsultacji z miejscowymi Caritas, które zgłaszały zapotrzebowanie na dane rzeczy” – powiedział ks. Jacek Dziel, dyrektor gnieźnieńskiej Caritas.

Pomoc z archidiecezji gnieźnieńskiej trafiła do diecezji częstochowskiej, bielsko-żywieckiej, sandomierskiej, a ostatnio także legnickiej, a konkretnie do zalanej przed niespełna dwoma tygodniami Bogatyni. Łącznie w ośmiu transportach przygotowano pomoc rzeczową o wartości blisko 230 tys. zł. Jak dodaje ks. Dziel, nie byłaby ona możliwa, gdyby nie ofiarność i życzliwość wielu ludzi.

„Wszystkie transporty zostały zorganizowane dzięki pomocy ludzi nieobojętnych na niedolę bliźnich, którzy w powodzi stracili często dorobek całego życia. Kontaktowaliśmy się także z darczyńcami, którzy przekazywali rolnikom z zalanych terenów ziarno na zasiew. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za hojność i okazane serce – mówi ks. Jacek Dziel.

Akcję pomocy powodzianom Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej prowadzi w porozumieniu z Caritas Polska. Zbierane są również środki pieniężne, które są przekazywane na konto Caritas Polska z przeznaczeniem na pomoc powodzianom. Caritas Polska uruchomiła też specjalny numer sms charytatywny: nr 72 052 (2,44 zł z VAT). Zebrane tą drogą środki zostaną przekazane na pomoc dla powodzian.

 

bgk KAI

Polecamy