niedziela, 31 maja 2020 r.

Dożynki Archidiecezji Gnieźnieńskiej

O poszanowanie pracy rolników, jej godziwe wynagradzanie oraz solidarność z ludźmi wsi apelował dziś w Gnieźnie prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Metropolita gnieźnieński przewodniczył Mszy św. dziękczynnej podczas dorocznych archidiecezjalnych uroczystości dożynkowych.

 

W homilii abp Kowalczyk przywołując słowa Wincentego Witosa przypomniał, że polska wieś przez pokolenia była ostoją trwałości tradycji religijnej i narodowej. Aby strzec tych wartości nadal musi być zjednoczona, a podstawą tej jedności, podobnie jak dawniej, powinna być ziemia, religia, naród, to bowiem budowało i utrzymywało Polskę w różnych sytuacjach politycznych, społecznych i historycznych.

„W kontekście niełatwego <> polskiej wsi szczególnie aktualne wydają się słowa znanej pieśni: <>. Słowa te wspaniale wyrażają to, czego nam tak bardzo dzisiaj potrzeba – tego, co zawiera się w słowie <>. Nie chodzi bynajmniej o wątek polityczny znaczenia tego słowa, ale o jego treść moralną, która oznacza jedność, sprawiedliwość, miłość Boga i bliźniego” – tłumaczył Prymas.

Dodał również, że dokonujące się w naszym kraju przemiany zobowiązują do szczególnej solidarności z rolnikami. „Wszyscy powinniśmy być solidarni z ludźmi wsi, nieść im pomoc na ile to możliwe, wszak religijne znaczenie słowa solidarność jest synonimem miłości” – przekonywał.

Podkreślił również, że ludziom, którzy nas żywią należy się szczera wdzięczność i szacunek, a poszanowanie pracy rolnika domaga się uznania społecznego, właściwego wynagrodzenia oraz godziwych warunków życia wielskich rodzin.

„Spróbujmy zrozumieć te oczekiwania jako wspólnota Kościoła, wspólnota zjednoczona duchem miłości. Śpiewamy wspólnie w Kościele: <>. Oby nasza solidarność z ludźmi wsi, w trudnych czasach przełomu gospodarczego nie polegała wyłącznie na wspólnym kościelnym śpiewie, który może nie będzie miał żadnych odniesień do trudnej codzienności” – stwierdził kaznodzieja.

Odnosząc się do trudności z jakimi borykają się rolnicy abp Kowalczyk stwierdził, że polskie rolnictwo potrzebuje dziś mądrych reform, tak, aby zmieniający się model gospodarowania zachęcał do rozwoju, a praca na roli zapewniała wiejskim rodzinom godne warunki życia i rozwoju.

„W mądrej społecznej debacie należy pokonać strach, pokonać obawy o utratę polskiej ziemi, tożsamości i dziedzictwa narodu. Potrzeba, aby rolnicy trwając w duchu wiary ojców, w duchu solidarności, wspomagali się nawzajem, jako wspólnota, która dobrze zna swoje obowiązki i prawa, przestrzega ich i broni” – podkreślił Prymas Polski.

 

za: KAI

Polecamy