poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Dziennikarze polonijni w Gnieźnie

Dziennikarze polonijni uczestniczący w XVIII Światowym Forum Mediów Polonijnych modlili się 12 września w katedrze gnieźnieńskiej u grobu św. Wojciecha. Mszy św. przewodniczył prymas-senior abp Henryk Muszyński. W homilii podkreślił, iż spotkanie przedstawicieli mediów polonijnych z całego świata wpisuje się w szereg ważnych wydarzeń, których świadkiem była Bazylika Prymasowska.

 

„Przybywacie tu jak do źródła. A do źródła przybywa się, by czerpać nowe siły, nową moc i nową inspirację. Modlę się, abyśmy wyszli stąd o tę właśnie inspiracje wzbogaceni” – mówił w powitaniu abp Muszyński.

Nawiązał także do pracy dziennikarzy. Jak podkreślił, zadanie, które niegdyś było zadaniem ambony dziś jest wspólnym, komplementarnym zadaniem duchownych i dziennikarzy. Zadaniem, którego istotą jest głoszenie prawdy oraz dawanie ludziom motywów nadziei i wytrwania w każdej sytuacji. „To misja każdego chrześcijanina, także dziennikarza” – stwierdził.

Zauważył również, że we współczesnym świecie punkt ciężkości coraz wyraźniej przesuwa się na środki masowego przekazu. „Bogu dzięki, w naszej Ojczyźnie, ciągle jeszcze pozostaje także ambona” – dodał. Podkreślił również, że każdy: biskup, dziennikarz, przedstawiciel władzy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest w jego życiu najważniejsze i jak powierzone mu zadania chce wypełniać.

Forum Mediów Polonijnych rozpoczęło się 8 września w Tarnowie. Uczestniczy w nim 150 dziennikarzy polonijnych reprezentujących wszystkie kontynenty. Do Wielkopolski przyjechali w sobotę 11 września. Gościli w Poznaniu, Kórniku i Rogalinie. W niedzielę, 12 września, zwiedzili Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, uczestniczyli w Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej oraz wzięli udział w konferencji nt. roli i znaczenia Gniezna w kształtowaniu polskiej państwowości.

Forum zakończy się 15 września w Poznaniu. Dziennikarze odwiedzą jeszcze m.in. Wągrowiec, Wyrzysk, Piłę i Tarnowo Podgórne.

 

bgk KAI

Polecamy