czwartek, 28 maja 2020 r.

Ks. dr Mieczysław Polak o dwóch dekadach katechizacji w szkole

 

 

„Największym osiągnięciem dwudziestu lat katechizacji w szkole jest wielkie dobro i ogromna praca wykonana przez świeckich, zakonnych i duchownych katechetów” – uważa ks. dr Mieczysław Polak, dyrektor Referatu Katechizacji Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

 

Pytany o listę osiągnięć i spraw do poprawki ks. Polak do pierwszych zaliczył m.in. podejmowanie ciągłej, twórczej refleksji nad praktyką katechetyczną oraz jej teologicznymi podstawami, co zaowocowało wypracowaniem dobrej koncepcji katechezy zawartej w „Dyrektorium katechetycznym”. Poprawy natomiast wymagają programy, pomoce dydaktyczne i stała formacja katechetów.

„Wszystko to jest dobre, ale potrzebuje ciągłego udoskonalenia – stwierdził ks. Polak. Dodał również, że nieustannej wzrostu w wierze wymaga także człowiek, który się katechezą w jakikolwiek sposób zajmuje.

Dyrektor Referatu Katechizacji gnieźnieńskiej Kurii odniósł się także do głosów przeciwnych katechizacji w szkole. Jak tłumaczył, są to te same argumenty które pojawiały się w chwili powrotu religii do szkół mówiące o dyskryminacji, klerykalizacji, państwie wyznaniowym itp.

„Nauczanie religii w szkole jest przede wszystkim realizacją prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z wyznawaną wiarą. Wierzący rodzice mają prawo do tego, aby ich dzieci były nauczane religii w szkole” – tłumaczył ks. Polak.

Zaznaczył również, że katecheza szkolna nie służy Kościołowi, lecz jest służbą Kościoła wobec człowieka i społeczeństwa. „Ona pomaga człowiekowi być w pełni człowiekiem, dobrym człowiekiem. W świecie sukcesu, kultu pieniądza, urody, siły i sprawności pomaga zrozumieć, że ważniejszym jest bardziej być niż więcej mieć” – podkreślił ks. Polak.

W archidiecezji gnieźnieńskiej posługę katechetyczną w szkołach pełni 415 katechetów zakonnych i świeckich oraz 110 kapłanów. Katecheci świeccy oprócz pracy w szkole podejmują różne zadania duszpasterskie w parafiach, uczestniczą w rekolekcjach i dniach skupienia. Podnoszą także swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w warsztatach metodycznych, seminariach i konferencjach.

 

za: KAI

Polecamy