środa, 3 czerwca 2020 r.

Nabór do Chóru Prymasowskiego

Dyrektor Chóru Prymasowskiego przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie Ks. Dariusz Sobczak ogłasza nabór nowych śpiewaków, którzy chcieliby dołączyć do tego zespołu. Do chóru mogą być przyjęte osoby z dobrym głosem: dzieci szkoły podstawowej, młodzież i dorośli.


Chór Prymasowski służy Liturgii w Archikatedrze, a tym samym jest wizytówką naszej Archidiecezji. Zespół ten cieszy się prawie stuletnią tradycją i dobrą renomą.
Próby chóru odbywają  się w piątki o godz. 18.00 w salce w dzwonnicy przy katedrze.
Nowi  kandydaci do Chóru są proszeni o przybycie do Sali w Dzwonnicy przy Katedrze dnia 10 września (piątek) o godz. 18.00.
Istniejący zespół śpiewaczy cieszyć się będzie z nowych śpiewaków. Serdecznie zapraszamy.

 

Chór Kościoła Metropolitalnego Gnieźnieńskiego założony został w 1914 r. przez ks. Kan. Stanisława Tłoczyńskiego w wyniku reformy cecyliańskiej. Ks. Tłoczyński, jako kolejny dyrektor muzyki, tym samym przerwał dwuwiekową tradycję istnienia i działalności kapeli muzycznej w archikatedrze. Rozbudowanie  zespołu śpiewaczego i wykonywanie odtąd przezeń muzyki podczas liturgii, rozpoczęło nową epokę w dziejach muzycznej kultury katedry gnieźnieńskiej. Następni  dyrektorzy: ks. Infułat Władysław Zientarski (1959-1965), ks. Prof. Dr hab. Ireneusz Pawlak (1965-1970), ks. Kan. Ryszard Figiel (1970-2008), korzystali z bogatego skarbca muzyki dawnej i współczesnej. Ich śladami podąża obecny dyrektor ks. Dariusz Sobczak. Każdy bowiem kolejny dyrektor muzyki w Archikatedrze ma obowiązek stania na straży, aby śpiew i muzyka w liturgii była wykonywana prawidłowo, zgodnie z przepisami liturgicznymi oraz, by nie zatracano bogactwa historycznego, a Katedra, jako Matka kościołów w diecezji, ma w tym wieść prym. Funkcja ta, wpisana w wielowiekową tradycję kultury muzycznej Gniezna, zobowiązuje również do dbałości  o nieustanny rozwój chóru.


Kontakt:

Ks. Dariusz Sobczak

Dyrektor Chóru Prymasowskiego
przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie
Tel. 61-4264661, wew. 258;  61- 4249894

Polecamy