niedziela, 31 maja 2020 r.

Nowy nuncjusz w Gnieźnie

W najbliższą niedzielę, 12 września, w Gnieźnie gościł będzie nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestyno Migliore. Podczas krótkiej wizyty nawiedzi Bazylikę Prymasowską oraz spotka się z prymasem Polski abp. Józefem Kowalczykiem.

 

 

Metropolita gnieźnieński, który funkcję Nuncjusza Apostolskiego w Polsce pełnił przez 21 lat nie kryje, że nominacja abp Migliore na jego bezpośredniego następcę bardzo go cieszy.Abp Celestyno Migliore ma ogromne doświadczenie i jest doskonale przygotowany do pełnienia misji Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Jest to najlepszy wybór, jaki można było sobie wyobrazić – powiedział abp Kowalczyk. Dodał rownież, że powierzenie misji reprezentowania Stolicy Apostolskiej w naszym kraju tak doświadczonemu i cenionemu dyplomacie watykańskiemu świadczy o tym, iż Kościół w Polsce, a także Rzeczpospolita Polska cieszą się w Stolicy Apostolskiej specjalnym prestiżem. – Doświadczenia, które zdobył pracując w strukturach Kurii Rzymskiej, w Strasburgu, a także przy ONZ to kapitał nie do przecenienia, którego nie sposób nauczyć się z książek. Jestem przekonany, że kapitał ten w pełni wykorzysta dla dobra Kościoła w Polsce – dodał Prymas Polski.

Przyznał, że wielkim atutem, jakim dysponuje abp Migliore jest „olbrzymie doświadczenie: afrykańskie i polskie, pracy w Strasburgu, ale przede wszystkim doświadczenie bardzo skutecznej pracy w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, w jego drugiej sekcji, zajmującej się kontaktami z państwami”. Podkreślił także wagę pracy abp. Migliore na stanowisku obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku. „Pracował tam skutecznie i owocnie przypominając, że wartości chrześcijańskie są nieprzemijające, a dziś winny być wyznacznikiem bytowania międzyludzkiego” – wyjaśnił.

„To człowiek niezwykle pracowity, kompetentny, a przy tym ciepły i otwarty” – powiedział abp Kowalczyk. – Jest człowiekiem bezpretensjonalnym, który nie ma nic z bizantynizmu. Jest człowiekiem otwartym, o wielkiej zdolności do dialogu. Charakteryzuje go zatroskanie o to, co jest naszym wspólnym zadaniem, a więc autonomia i niezależność państwa i Kościoła przy równoczesnym współdziałaniu dla dobra człowieka w tych przestrzeniach, które nam są wspólne” – mówił.

„Jest to człowiek, który nie pójdzie na żadne pochlebstwa, kierować będzie się realizmem, obiektywizmem, uczciwie oceniając sytuację i odpowiadając na wyzwania czasu, zgodnie z duchem, który jest nam wspólny, a jest nim duch nauczania Soboru Watykańskiego II” – skonstatował.

KAI

Polecamy