poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Prymas w Inowrocławiu

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk gościł 15 września w Inowrocławiu. Przed południem spotkał się z władzami miasta i powiatu, a po południu uczestniczył w rozpoczęciu nowego roku szkolnego w miejscowych Szkołach Katolickich.

 

Podczas wizyty w miejscowym Ratuszu ks. prymas zapoznał się z historią, dniem dzisiejszym i kierunkami rozwoju miasta. Zwiedził także salę kominkową i sesyjną oraz galerię Honorowych Obywateli Inowrocławia. Otrzymał również od prezydenta miasta upominek – fotogram przedstawiający uroczyste objęcie kościoła tytularnego św. Jana Bosko w Rzymie przez kard. Bolesława Filipiaka, syna Ziemi Kujawskiej, absolwenta gimnazjum im. Jana Kasprowicza. W uroczystości tej uczestniczył przed laty także ks. Józef Kowalczyk, wówczas adwokat Roty Rzymskiej.

Prymas spotkał się też ze starostą inowrocławskim i wójtem gminy Inowrocław. Po południu odprawił w kościele św. Jadwigi Królowej Mszę św. z okazji inauguracji roku szkolnego w miejscowej Katolickiej Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. bł. ks. Władysława Demskiego. W homilii przypomniał, że głównym zadaniem szkół katolickich jest dążenie do kształtowania integralnej osobowości swoich wychowanków.

„Kiedy patrzę na sztandar i widniejący na nim wizerunek bł. ks. Władysława Demskiego, cieszę się, że to właśnie on patronuje Szkołom Katolickim w Inowrocławiu. Błogosławiony jest przykładem dojrzałej osobowości zdolnej do dokonywania życiowych wyborów, nawet takich, za które życie trzeba dać” – stwierdził abp Kowalczyk.

Podkreślił również, że integralny rozwój osobowości ucznia zakłada postęp w każdym obszarze życia człowieka, a więc dążenie do dojrzałości moralnej, duchowej, intelektualnej i społecznej. „Rozwój moralny zmierza do ukształtowania osoby zdolnej wybierać zgodnie ze swoim sumieniem. Wolność ta ma sens, gdy jest skierowana ku wartościom wyższym. Wychowanie zakłada zdobycie umiejętności takich, jak zdolność wartościowania, zdolność do oceny własnych zachowań, gotowość do poświęcenia i rozumne posłuszeństwo” – tłumaczył metropolita gnieźnieński.

„Rozwój duchowy – mówił dalej – to przede wszystkim osobowa więź z Bogiem, kształtująca się przez uczestnictwo w sakramentach, życie modlitwy i katechezę. Rozwój intelektualny natomiast powinien we właściwych proporcjach zapewnić uczniom zrozumienie świata stworzonego przez Boga oraz rozumienie i korzystanie z tego, co jest dziełem człowieka, a więc szeroko rozumianej kultury i jej związków z wiarą. Wiedza jawi się tutaj jako etap w drodze do prawdziwej mądrości” - dodał hierarcha.

Podkreślił następnie, że osoba ludzka kształtuje się i realizuje w społeczeństwie. Wychowanie zatem musi dążyć do takiego kształtowania ucznia, aby pragnął on, gdy dorośnie, brać czynny udział w życiu społecznym, a zwłaszcza ekonomicznym i politycznym. „Potrzeba dziś chrześcijańskich elit, które w duchu Ewangelii będą budować ziemską rzeczywistość” – przekonywał prymas.

Na koniec podziękował władzom samorządowym za pomoc w realizacji misji szkół katolickich. Rodziców prosił, aby nie zapominali, iż są pierwszymi wychowawcami dzieci. „Dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć warunki do chrześcijańskiego wychowania. Musicie czynić wszystko, aby Bóg był czczony i obecny w waszych rodzinach. Wspólna modlitwa, świętowanie Dnia Pańskiego to szkoła cnót chrześcijańskich, w tworzeniu której nikt was nie zastąpi. Dochowajcie wierności waszemu powołaniu rodzicielskiemu wychowując dziecko w łączności z Chrystusem i Kościołem” – mówił hierarcha.

Zwrócił się także do nauczycieli, przyznając, że przekazywanie wiedzy i wychowanie to szczególne powołanie i niełatwe zadanie, tym trudniejsze, że realizowane w świecie, w którym coraz mniej jest prawdziwych autorytetów. „Młodzi was potrzebują. Domagają się prawdy i przykładu życia. Bądźcie ich przyjaciółmi i towarzyszami w młodzieńczej walce. Pomóżcie im budować solidne życiowe fundamenty” – prosił prymas Polski.

Apelował też do uczniów: „Wkraczacie w życie i od tego czasu dojrzewania zależy wasza przyszłość. Podejmijcie wszelkie obowiązki z ogromnym zaangażowaniem. Przykładajcie się do nauki. Wiedza otwiera przed człowiekiem nowe horyzonty. Szukajcie wzorów, ale przede wszystkim patrzcie na Jezusa. On pomoże wam przetrwać niejedną życiową burzę a przyjaźń z Nim nada prawdziwy sens waszemu życiu. Otwórzcie się na wszelkie działania, które pomogą Wam służyć drugiemu człowiekowi, a w przyszłości odnaleźć się w rodzinie i społeczeństwie” – podkreślił abp Kowalczyk.

Podczas Mszy św. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Po Eucharystii zaprezentowano krótką inscenizację przypominającą o życiu i męczeństwie bł. ks. Władysława Demskiego – patrona inowrocławskich Szkół Katolickich.

W nowym roku szkolnym w Katolickiej Szkole Podstawowej w Inowrocławiu wiedzę zdobywa 115 uczniów. W Gimnazjum i Liceum uczy się około 170 młodych ludzi. Jak podkreśla ks. Dariusz Żochowski, dyrektor tej ostatniej placówki, szkoła prócz realizowania swojej misji, zapewnia uczniom wiele zajęć nadprogramowych i indywidualne podejście.

 

bgk KAI

Fot. ks. Paweł Kowalski

Polecamy