niedziela, 31 maja 2020 r.

Prymas w Tarnowie


„Świat i Kościół potrzebują świętych kapłanów” - powiedział do tarnowskich kleryków abp Józef Kowalczyk. Prymas Polski przewodniczył Mszy św. w katerze podczas inauguracji nowego roku akademickiego w największym polskim seminarium. Naukę i formację rozpoczęło w Tarnowie 208 alumnów.


Prymas mówił klerykom, że nie powinni marnować czasu na troskę o siebie samego i na zabezpieczenia materialne. Podkreślił, że powinni daleko odrzucić wszelkie osobiste kryteria wartościowania, bo ”Słowa Boga potrzebują dużo wolnego miejsca w umyśle, sercu i na ustach”. Przypomniał, że kapłaństwo jest darem i tajemnicą, jak mówił Sługa Boży Jan Paweł II.

„Na zaufanie Chrystusa nie można odpowiedzieć inaczej, jak tylko całym życiem, pełnym wdzięczności oddaniem, bezgraniczną służbą człowiekowi z miłości do Jezusa. On sam tego uczy. On sam daje przykład, jak powinno się służyć. Winniście postępować na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono – lecz, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Bądźcie zawsze takiego ducha, a słabość was ominie, zgorszenie nie dosięgnie, zaś pokusy nie będą miały dostępu” - mówił abp Józef Kowalczyk.

Prymas przypomniał słowa Benedykta XVI, który podczas pielgrzymki apostolskiej do Polski w maju 2006 r. powiedział, że „wierni oczekują od kapłanów tylko jednego: aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego”.

Prymas mówił też o roli Eucharystii w życiu kapłana. „Jednocząc się z Chrystusem, macie stawać się i być znakiem sakramentalnym dla całego świata, znakiem i narzędziem zbawienia dokonanego przez Chrystusa, światłem świata i solą ziemi” - powiedział abp Kowalczyk.

KAI
tekst homilii Prymasa Polski TUTAJ

Polecamy