czwartek, 28 maja 2020 r.

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej rozpoczyna kolejny rok swojej działalności dnia 11 września 2010 r. o godz. 9.00 (sobota) w gmachu Konwiktu przy Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2a.
Edukacja trwa cztery lata i obejmuje pion teoretyczny i praktyczny (wykłady z historii muzyki, harmonii teoretycznej i praktycznej, prawodawstwo liturgiczne, solfeż, ćwiczenia indywidualne na organach kościelnych, emisja głosu, repertuar gregoriański i innych śpiewów liturgicznych, podstawy dyrygentury chóralnej i chironomii). Po ukończeniu nauki w Studium, absolwent otrzymuje dyplom, uprawniający go do podjęcia zawodu organisty w katedrach i kościołach parafialnych na terenie całej Polski.


Szkoła Gnieźnieńska może poszczycić się takimi absolwentami, dla których nauka w niniejszym Studium stała się dobrym fundamentem dla dalszych studiów muzycznych w Akademiach i Uniwersytetach.
Studium organistowskie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej zostało ustanowione dekretem Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski w 1972 r., a jego pierwszym dyrektorem był przez 36 lat ks. Ryszard Figiel, który w trudnych warunkach lokalowych wykształcił szeregi organistów.


Muzyka liturgiczna jest niezwykle piękna, ale należy to piękno wydobyć dobrym jej wykonaniem, stąd potrzeba ludzi, którzy będą przepojeni duchem Liturgii oraz pasją muzykowania. Szkoła nasza  stawia wysoko poprzeczkę tym, którzy pragną rozwijać swoje talenty. Wielu przecież wielkich muzyków było organistami, a ambicją kompozytorów od dawnych czasów aż do współczesności stało się napisanie mszy, która mogła by być wykonana podczas liturgii.

Celem podniesienia poziomu muzyki kościelnej, która jest „nieodzowną i integralną częścią liturgii” (KL 112), a nie dodatkiem do niej, organiści, którzy nie mają przygotowania liturgicznego lub nie ukończyli takiej szkoły, są zobowiązani w myśl ogólnopolskich statutów, przyjętych przez Episkopat Polski, do podjęcia  edukacji w takim Studium Muzycznym. Istnieje również możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności dla organistów dyplomowanych w Studium II stopnia. Zajęcia dla tej grupy odbywać się będą indywidualnie (możliwość umówienia terminów).
W naszych parafiach są ludzie obdarzeni talentem muzycznym, którzy mogliby podjąć się takiej edukacji, co w przyszłości zaowocowałoby służbą dla wspólnoty lokalnej.
Zapraszam zatem młodzież i dorosłych, aby rozwijać swoje umiejętności.


Kontakt:

Ks. Dariusz Sobczak

Dyrektor Chóru Prymasowskiego
przy Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie
Tel. 61-4264661, wew. 258;  61- 4249894

Polecamy