niedziela, 31 maja 2020 r.

Święto Młodych w Inowrocławiu 2

„Bycie świętym nie oznacza bycia jakimś dziwakiem, odludkiem, słabeuszem czy człowiekiem w życiu zagubionym. Bycie świętym, to znaczy bycie najbardziej normalnym w nienormalnym świecie. To dążenie i staranie się o tą najlepszą i najwspanialszą wersję samego siebie” – mówił bp Wojciech Polak do młodych uczestniczących w dniach 17-18 września w dorocznym Święcie Młodych w Inowrocławiu.

 

Gnieźnieński biskup pomocniczy przewodniczył Mszy św. stanowiącej jak zwykle centralny punkt dwudniowego spotkania. W homilii, nawiązując do słów papieża Benedykta XVI skierowanych do młodych londyńczyków przyznał, że dążenie do świętości w dobie kultury sławy i sukcesu nie jest zadaniem łatwym.

 

„Pytacie: proszę księdza, czy ksiądz nas nie rozumie, że jest to dość trudne! Odpowiem więc tak, że jest to dziś trudne, że wymaga odwagi, że trzeba iść niekiedy pod prąd, i że trzeba mocno się Jezusa uchwycić. Ale przecież jesteście zbudowani na Chrystusie, jak dom, który ma fundament” – przekonywał młodych bp Polak.

 

Przypomniał również za papieżem, że być zbudowanym na Jezusie Chrystusie to odpowiadać na Boże wezwanie, ufać Mu i wprowadzać w czyn Jego słowo. „U Jego boku odnajdziecie odwagę, by stawić czoła trudnościom i problemom, a nawet by przezwyciężyć rozczarowania i niepowodzenia.” – dodał gnieźnieński biskup pomocniczy.

 

Podkreślił również:

 

„Pamiętajcie, że nie jesteście w życiu sami. Jest z wami Chrystus, jest Jego miłość i Jego przyjaźń, jest Ten, z którym i na którym trzeba wznosić dom, któremu na imię życie! Nie wierzcie też – jak pisał papież – że nie potrzebujecie innych, by ułożyć sobie życie! Szukajcie wsparcia w wierze tych, którzy są wam bliscy, w wierze Kościoła, i dziękujcie Panu, że otrzymaliście i przyjęliście ją jako swoją! Spójrzcie nawzajem na siebie. Kto wierzy nigdy nie jest sam! Kto się modli nigdy nie jest sam! Kto się trzyma Jezusa nigdy nie jest sam!” – mówił bp Polak.

 

W dwudniowym spotkaniu w Inowrocławiu uczestniczyło blisko tysiąc młodych z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. 17 września stuosobowa grupa wzięła udział w „Szkole Modlitwy” prowadzonej przez Wspólnotę św. Jana Chrzciciela, która przygotowała ich do pełnienia funkcji animatorów w dniu następnym.

 

18 września młodzi rozlokowani zostali w inowrocławskich parafiach, gdzie odbywały się spotkania w mniejszych grupach prowadzonych przez wspomnianych animatorów. Młodzi uczyli się modlitwy uwielbienia oraz przygotowywali krótkie inscenizacje obrazujące życie jednego ze świętych patronów Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie. Scenki te zaprezentowane zostały po południu w Teatrze Letnim, gdzie sprawowana była również Msza św. Młodzi spotkali się także z ks. Grzegorzem Suchodolskim, dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, który zapraszał ich do Madrytu oraz bawili się na koncercie ewangelizacyjnym.

 

bgk KAI

więcej na stronie http://ddmgniezno.pl/

Polecamy