poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Sympozjum „Kapłan z rodziny i dla rodziny"

Służba Kościoła względem rodzin i rola rodzin w budowaniu Kościoła były głównymi tematami sympozjum, które odbyło się 18 września w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Gościem specjalnym spotkania był dr inż. Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

 

W sympozjum wzięli udział kapłani zaangażowani w działalność prorodzinną, doradcy życia rodzinnego, nauczyciele oraz członkowie stowarzyszeń i organizacji prorodzinnych z całej archidiecezji gnieźnieńskiej. Obecny był także gnieźnieński biskup pomocniczy Bogdan Wojtuś, który witając uczestników podkreślił, iż rodzina „jest najlepszym miejscem budzenia i wzrastania powołań”.

Podkreślił równie, że kapłan, wierny swojemu „Tak” wypowiedzianemu Chrystusowi jest świadectwem dla małżonków, którzy mają prawo oczekiwać – jak napisał w liście do kapłanów Jan Paweł II – dobrego przykładu i świadectwa dozgonnej wierności powołaniu, które kapłani wybierają poprzez sakrament kapłaństwa, a małżonkowie przez sakrament małżeństwa.

„Papież Polak mówił: przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Dziś, kiedy jest ona tak często atakowana, jesteśmy szczególnie zobowiązani do obrony i troski o nią” – apelował bp Wojtuś.

Do obrony rodziny, a zwłaszcza życia dzieci nienarodzonych, wzywał także dr Antoni Zięba. W swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom sympozjum działalność Ruchów Obrony Życia, w szczególności Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Przestrzegał także przed manipulacją i przekłamaniami, jakich nt. aborcji i jej skali nie brakuje w mediach.

„Trzeba, abyśmy nasze zaangażowanie w obronę życia kształtowali mądrze i nie dali sobą manipulować” – mówił przytaczając liczne przykłady. Podkreślił również, że wszystkie racje przemawiają za życiem, żadna zaś przeciwko niemu, na co dowodów dostarcza nauka. „Aborcja jest zabójstwem człowieka, to stwierdzenie ponadwyznaniowe, które musimy nieustannie i głośno powtarzać” – dodał.

Przyznał również, że w ostatnim półwieczu wiele się zmieniło, nie tylko w ustawodawstwie, ale również w świadomości społecznej i za to trzeba Bogu dziękować. Wiele jednak zostało jeszcze do zrobienia.

„Co robić dla ratowania życia? Przede wszystkim się modlić. Modlitwa to wielka siła. Po drugie uczyć się. Musimy nie tylko wiedzieć jak działać, ale także poznać działania i metody manipulacji zwolenników aborcji. Po trzecie trzeba pomagać” – tłumaczył dr Zięba.

Uczestnicy sympozjum wysłuchali także świadectw trzech małżeństw, którzy mówili o kapłanie jako: duszpasterzu rodzin, przyjacielu rodziny i wreszcie synu wychowanym w rodzinie. Jak podkreślił Hieronim Muraszko, kapłan-duszpasterz powinien być przede wszystkim świadkiem, który opiera swoje życie na modlitwie i Jezusie Chrystusie.

„Taki kapłan będzie potrafił stanąć przy człowieku takim, jakim on jest. Będzie potrafił mu doradzić i pomóc bez moralizowania” – powiedział. Przyznał również, że spotkał takich kapłanów na swojej drodze i to zmieniło jego życie. „Usłyszałem, że Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, że nie muszę się zmieniać. I uwierzyłem w to. Tacy kapłani dają siłę i energię, by iść za Chrystusem i coś dobrego w życiu zrobić - dodał.

O swoich doświadczeniach mówili także Aleksandra i Władysław Ciesielscy – rodzice kapłana. Jak przyznali, życie małżeńskie i rodzinne starali się zawsze opierać na Ewangelii i nauczaniu Kościoła. „W moim przekonaniu to rodzice kładą i kształtują fundamenty życia religijnego i społecznego swoich dzieci. To w rodzinie dzieci uczą się miłości Ojczyzny – mówił Władysław Ciesielski. Dodał również, że powołanie kapłańskie syna było cichym pragnieniem ich serc. Jemu jednak pozostawili decyzję.

„Początkowo wybrał politechnikę poznańską. Po roku oznajmił, że wstępuje do seminarium. Była to dla nas wielka radość. Dziś modlimy się, by wytrwał i był dobrym księdzem. Tyle możemy dla niego zrobić” – powiedział na koniec ojciec kapłana.

Trzecie małżeństwo mówiło o przyjaźni z kapłanem, przyjaźni, która często przechodzi z rodziców na dzieci i z dzieci na następne pokolenie. Taka przyjaźń – jak przyznała Izabela Bielarz – nie tylko nadaje nowy wymiar wydarzeniom dnia codziennego i przeżywanym świętom, ale także wpływa na życiowe wybory i decyzje, pozwalając spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy.

Sympozjum zorganizowało Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Podczas spotkania bp Wojtuś wręczył dekrety członkom nowo powstałego Bractwa Świętej Rodziny oraz dwunastu Rejonowym Doradcom Życia Rodzinnego. Funkcja Rejonowego Doradcy Życia Rodzinnego jest nowością w archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

bgk KAI

Polecamy