piątek, 29 maja 2020 r.

Adwentowe Dni Skupienia dla nauczycieli „Katolika”

Nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Demskiego i Zespołu Szkół Katolickich bł. ks. Władysława Demskiego w Inowrocławiu uczestniczyli w adwentowym dniu skupienia. Spotkanie odbyło się 10 grudnia. Tydzień wcześniej do owocnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia przygotowywała się młodzież. 

Tegoroczne adwentowe nauki dla nauczycieli przebiegały pod hasłem „Kościół naszym domem”. Prowadził  je ks. Piotr Halczuk z wydziału katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie. Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat postaw, jakie powinien prezentować pedagog w obliczu coraz częściej obserwowanej walki z Kościołem oraz prób osłabienia jego autorytetu. W kontekście tym przypomniano słowa papieża Benedykta XVI, że Kościołowi szkodzą nie tylko jego wrogowie, którzy z nim walczą, ale także ci chrześcijanie, którzy są obojętni, powierzchowni, którzy nie słuchają Słowa Bożego, którzy zagubili osobistą i wspólnotową modlitwę i którzy nie żyją na co dzień usłyszanym Słowem Bożym. Aby się temu przeciwstawić konieczne jest odnowienie naszej wiary, które dokonuje się przez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, wrażliwość oraz osobistą i wspólnotową modlitwę.


W Adwentowym Dniu Skupienia uczestniczyli także uczniowie "Katolika".  Młodzież klas trzecich gimnazjum oraz drugiej i trzeciej liceum zgromadziła się pod opieką wychowawców w sanktuarium w Markowicach. Moderatorem rekolekcji był ks. Arkadiusz Ksycki. Dla klas pierwszych i drugich gimnazjum spotkanie rekolekcyjne w szkole i w inowrocławskiej bazylice pw. Imienia NMP zorganizował z pomocą animatorów ks. Waldemar Myka.

Polecamy