niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Barbórka w Piechcinie

Wzorem lat ubiegłych górnicza brać z parafii pw. MB Częstochowskiej i św. Barbary w Piechcinie uczciła wspomnienie patronki górników uczestnicząc we wspólnej modlitwie.

 

Mszy św. przewodniczył rektor gnieźnieńskiego seminarium duchownego ks. kan. Wojciech Rzeszowski. W Eucharystii prócz licznie zgromadzonych parafian i wiernych spoza parafii uczestniczyli także przedstawiciele Lafarge Cement Polska oraz poczty sztandarowe. O oprawę muzyczną liturgii zadbała miejscowa orkiestra górnicza. Dziękując wszystkim za wspólną modlitwę proboszcz parafii ks. kan. Stefan Balcerzak zachęcał do modlitwy za górników, których praca jest szczególnie trudna i niebezpieczna.

Polecamy