niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Bp Polak w Papieskiej Radzie ds. Migrantów

Benedykt XVI mianował dwóch polskich biskupów – Edwarda Janiaka i Wojciecha Polaka członkami Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

Biskup Edward Janiak ma 59 lat. 26 października 1996 r. Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Scilio i biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Sakrę przyjął 30 listopada 1996 r. z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, Przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP, Delegatem KEP ds. Imigracji, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą.

Biskup Wojciech Polak  19 grudnia ukończy 47 lat. Jan Paweł II mianował go 8 kwietnia 2003 r. biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Sakrę biskupią przyjął 4 maja 2003 r. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie z rąk ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego. W listopadzie 2006 r. rozpoczął pięcioletnią kadencję przewodniczącego Europejskiej Służby dla Powołań (European Vocation Sernice) delegata CCEE (Rady Konferencji Biskupich Europy) ds. powołań. W 2009 r. bp Polak został wybrany członkiem Rady Stałej KEP. Natomiast 26 listopada 2009 r. bp Polak został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski delegatem ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. Jego zadaniem była m.in. koordynacja działań duszpasterskich wśród wielomilionowej rzeszy Polaków poza granicami kraju i nawiązywanie kontaktów z miejscowymi episkopatami. 15 października br. został wybrany sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących (łac. Pontificium Consilium de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura) jest jedną z dykasterii Kurii Rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Rada zajmuje się ludźmi, których ze względu na wędrowny tryb życia nie obejmują tradycyjne struktury kościelne, są to np. emigranci, uchodźcy, marynarze i rybacy, pracownicy związani z transportem, lotnicy itp. Rada zajmuje się również duszpasterstwem ludów wędrownych takich jak Romowie.

Polecamy