sobota, 6 czerwca 2020 r.

Caritas rozpoczęła obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Konferencją nt. wolontariatu rozpoczęły się w piątek w Gnieźnie obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W spotkaniu, które zorganizowała gnieźnieńska Caritas, uczestniczył także prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

„Wolontariat to wielka siła, którą powinniśmy wspierać, szanować, mobilizować i uskrzydlać tak, by działała w tych wszystkich przestrzeniach życia, w których jest potrzebna. To realizacja przykazania miłości Boga i bliźniego, a także bezinteresowny wkład w budowanie dobra wspólnego” – przyznał abp Józef Kowalczyk.

Dodał również, że wolontariat pomaga człowiekowi wzrastać w jego człowieczeństwie i innych do tego wzrastania usposabia. „Życzę, by to szczególne dzieło się rozwijało, zarówno tutaj w Gnieźnie, jak i w całej Polsce” – dodał Prymas.

O tym, że wolontariat jest czymś więcej niż tylko działaniem mówił także dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. Krzysztof Stawski. „Najpełniejszą definicją wolontariatu są słowa Jezusa: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Niech nigdy nie zabraknie ludzi, którzy chcą siebie poświęcić dla innych” – powiedział ks. Stawski.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać referatu ks. Macieja Olczyka, wicerektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie nt. chrześcijańskiego etosu wolontariatu. Jak tłumaczył prelegent, wolontariat chrześcijański stanowi formę zaangażowania się ludzi wierzących w życie społeczne, zwłaszcza w obszary opiekuńczo-pomocowe, ale nie tylko.

„Wszelka gotowość do niesienia pomocy innym, aby była skuteczna i autentyczna, wymaga –oprócz często spotykanego entuzjazmu akcyjności – właściwego zaplecza duchowego: świata wartości i motywacji. Można je nazwać swoistym etosem wolontariatu, czyli kanonem przekonań, pryncypiów, a także zwyczajów i zachowań o charakterze moralnym, w świetle których tak, a nie inaczej rozumiemy zaangażowanie w pomoc świadczoną bliźnim” – podkreślił ks. Olczyk.

Głos zabrali także wolontariusze. O swoich doświadczeniach, a także tym, czym jest dla nich pomaganie innym mówiły wolontariuszki ze Świetlicy Środowiskowej „Promyk Dobra” w Chodzieży.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz oraz członkowie instytucji i organizacji współpracujących z Caritas. Obecni byli także pracownicy organizacji oraz jej dyrektorzy ks. Krzysztof Stawski oraz ks. Krzysztof Woźniak.

Podczas uroczystości podziękowano nominowanym do tegorocznej nagrody „Ubi Caritas”. W kategorii współpraca w gronie tym znaleźli się: starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, prezydent Gniezna Jacek Kowalski oraz PSS „Społem” w Gnieźnie.

Druga część gnieźnieńskich obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbędzie się w poniedziałek, 5 grudnia. Wolontariusze wezmą udział w Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej, podczas której do ich grona przyjęci zostaną nowi ochotnicy. Później spotkają się w I LO, gdzie m.in. zostaną uhonorowani zwycięzcy konkursu „Operacja niewidzialna/pomocna dłoń”.

bgk KAI

Polecamy