niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Gniezno: kard. Glemp w parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

W niedzielę, 18 grudnia, w parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie gościł kard. Józef Glemp. Okazją do modlitwy było dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II i za kończący się Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz poświęcenie nadstawy bocznego ołtarza, będącej wotum za te wydarzenia.

 

Podczas uroczystej Mszy św. modlono się również w intencji obchodzącego tego dnia 82. rocznicę urodzin kardynała Glempa. On sam w homilii przypomniał między innymi troskę i staranie kard. Wyszyńskiego, wkładane w powstanie kościoła na gnieźnieńskim Osiedlu Grunwaldzkim. – Prymas Tysiąclecia dbał, by oczekiwanie na Boga było wciąż żywe i cierpiał, gdy ludzie nie mieli świątyń – mówił. Odnosząc się do kończącego się Adwentu tłumaczył również: - Dziś nasze oczekiwanie na Boże Narodzenie koncentruje się na sprawach nieważnych. Mikołaje, paczki, choinki i karpie zaprzątają nas tak bardzo, że przyjście Jezusa Chrystusa pozostaje niezauważone. Tymczasem to właśnie ono jest wydarzeniem największym i najważniejszym.

Kard. Glemp odniósł się również do prób usuwania krzyża z przestrzeni publicznej. – Bóg jest wśród nas! Dziwię się żądaniom usunięcia krzyża z polskiego parlamentu, takie próby są gorszące i nierozumne. W parlamencie waży się dobro ludzi i kraju – jakże można myśleć o dobru i sprawiedliwości, jeśli zapomni się o wartościach, które przynosi Chrystus?


Kard. Glemp złożył również świąteczne życzenia mieszkańcom parafii i wszystkim gnieźnianom, a na zakończenie Mszy św., w obecności Kapituły Prymasowskiej, dokonał aktu poświęcenia nowej nastawy ołtarzowej. Na mozaice w bocznym ołtarzu umieszczono obraz Matki Bożej Częstochowskiej z  biskupim zawołaniem kard. Wyszyńskiego: „Soli Deo per Mariam” oraz wizerunek bł. Jana Pawła II z jego herbem i zawołaniem: „Totus Tuus”.

 

Polecamy