piątek, 5 czerwca 2020 r.

Gniezno: nowi wolontariusze Caritas

Do kilkusetosobowego zespołu wolontariuszy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej dołączyło piętnaścioro nowych ochotników. Uroczyste ślubowanie złożyli podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

 

Wolontariusze złożyli ślubowanie na ręce bp. Bogdana Wojtusia oraz dyrektorów Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej: ks. Krzysztofa Stawskiego i ks. Krzysztofa Woźniaka. Przyrzekali m.in. bezinteresownie pomagać człowiekowi będącemu w potrzebie, podejmować zobowiązanie kierując się zasadą solidarności i samarytańskiego współczucia oraz dbać o własną formację duchową.

 

„Jako wolontariusze jesteście powołani do miłości bliźniego i do niesienia mu pomocy. Jeśli to czynicie, to znaczy, że idziecie właściwą drogą, drogą miłości, która prowadzi do Boga. Cieszcie się łaską, którą otrzymaliście. Cieszcie się, że usłyszeliście w sobie ten głos i starajcie się pomagać innym w miarę swoich możliwości” – mówił do wolontariuszy bp Wojtuś.

 

Nowoprzyjęci przygotowywali się do pracy wolontaryjnej od września. Uczestniczyli m.in. w zajęciach z zakresu asertywności i komunikacji oraz pracy z dziećmi. 

 

W Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej działa łącznie blisko 600 wolontariuszy należących do Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Są wśród nich także tzw. wolontariusze akcyjni pracujący przy różnorakich akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez Caritas. 

 

bgk KAI

 

Fot. M. Wiśniewska

Polecamy