niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Gniezno: Prymas przewodniczył Mszy św. w uroczystość Bożego Narodzenia

Głębokiego przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia i płynących stąd konsekwentnych postaw życiowych życzył wiernym abp Józef Kowalczyk 25 grudnia, w uroczystość Bożego Narodzenia. Prymas Polski przewodniczył w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. z udziałem delegacji z wszystkich parafii Gniezna.

W homilii metropolita gnieźnieński przypomniał, że Bóg-Człowiek przyszedł na świat tak, jak każdy z nas, z łona Matki i jak każde nowonarodzone dziecko zdany był na troskę swojej Rodzicielki i przybranego ojca, którym z woli Ojca Niebieskiego stał się Józef cieśla. Opis narodzin Jezusa – mówił dalej Prymas – ukazuje jednocześnie zawiązanie się Rodziny, która, tak jak każda ludzka rodzina przeszła swoje trudne koleje, i która była i pozostaje na zawsze wzorem wszystkich ludzkich rodzin.

„Jest to Rodzina Święta. Jest to Rodzina, w której przyszedł na świat Syn Boży, jako Zbawiciel świata. Bóg-Człowiek wprowadził całą ludzkość w wymiar boskości, obdarzył każdego człowieka, który przez wiarę otwiera się na przyjęcie daru, uczestnictwem w życiu Bożym. I to właśnie oznacza owo zbawienie, o którym słyszą pasterze w noc betlejemską” – tłumaczył abp Kowalczyk.

Hierarcha podkreślił również, że okres Bożego Narodzenia jest w liturgii i tradycji okresem szczególnej radości. „Ileż tej radości odnajdujemy chociażby w śpiewach, które dzisiaj rozbrzmiewają w świątyniach całego świata. Rozbrzmiewają nawet pośród cierpienia: śpiewano je w obozach koncentracyjnych, śpiewa się je w więzieniach, szpitalach i w innych miejscach, gdzie się cierpiało i cierpi. Radość z tego, że się narodził Syn Boży, jest większa niż cierpienie” – mówił arcybiskup gnieźnieński.

Prymas stwierdził również, że Tajemnica Wcielenia pozwala odkryć prawdę o tym, że życie każdego człowieka, jak i całego rodzaju ludzkiego ma głęboki sens, który przekracza granice czasu i otwiera nas na wieczność.

„Jezus, Słowo Wcielone, wkraczając w ludzkie dzieje, upewnia nas o obecności w nich Boga i Jego Opatrzności, Jego miłości i miłosierdzia. Bóg ma swój plan zbawienia dla wszystkich i oczekuje naszej odpowiedzi. Oby uroczystość Bożego Narodzenia umocniła każdego z nas, każdego wierzącego, by był nieustraszonym świadkiem wiary chrześcijańskiej poprzez słowo i przykład, modlitwę i ofiarną miłość wobec wszystkich, zwłaszcza najbardziej potrzebujących” – mówił na koniec Prymas Polski.

W uroczystej Mszy św. uczestniczyli kapłani i wierni z wszystkich gnieźnieńskich parafii. Po zakończeniu Eucharystii delegacje z parafii złożyły abp. Kowalczykowi świąteczne i noworoczne życzenia.

bgk KAI

Homilia Prymasa Polski

Polecamy