piątek, 5 czerwca 2020 r.

Inowrocław: urodziny kard. Glempa

18  grudnia kard. Józef Glemp obchodził 82 urodziny. Z tej okazji jubilat przewodniczył uroczystej Mszy św. w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Dzień wcześniej, 17 grudnia, wziął udział w uroczystej gali, która odbyła się w inowrocławskim Teatrze Miejskim.


Podczas uroczystości w teatrze po raz trzeci wręczono statuetkę „Ku chwale”. W tym roku z rąk prymasa seniora otrzymał ją prof. Jerzy Pietrzak - znany badacz historii Kościoła i I Rzeczpospolitej, regionalista, senator I kadencji, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyróżnienie „Ku chwale” otrzymał  za szczególne dokonania na niwie społecznej w wymiarze uniwersalnym.


W trakcie gali przyznano także odznaczenie „Bravium”, które wręczono Janowi Jaskólskiemu w uznaniu szczególnych dokonań w zakresie sportu i kultury fizycznej. Natomiast Tadeuszowi Tulibackiemu, hotelarzowi i publicyście kard. Glemp wręczył nagrodę specjalną. Rozstrzygnięto także I Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Ku chwale Ducha”. Galę urodzinową zakończył koncert Antoniny Krzysztoń z zespołem.


W niedzielę kard. Glemp przewodniczył Mszy św. dziękczynnej w kościele pw. Zwiastowania NMP, gdzie został ochrzczony. W homilii pochylił się nad istotą Bożego Narodzenia. Jak mówił, jest ono dowodem na dwoistość życia, które dzieli się na część biologiczną i duchową. Życie biologiczne obejmuje wszystko to, co zawiera się pomiędzy poczęciem a śmiercią. Życie duchowe natomiast bierze swój początek w chrzcie św. i jest pogłębiane przez przyjmowanie kolejnych sakramentów. Jego końca nie wyznacza jednak śmierć ciała, bowiem władzę na życiem duchowym posiada jedynie Bóg. Oba te tory naszej egzystencji powinny biec wobec siebie równolegle.


Fot. M. Królak

Polecamy