piątek, 5 czerwca 2020 r.

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie w sprawie wikariusza w parafii p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie

W związku z publikacjami pojawiającymi się w lokalnej prasie oraz materiałem przygotowywanym przez stację TVN, które dotyczą wikariusza w parafii p.w. św. Jakuba Większego w Barcinie, Kuria Metropolitalna w Gnieźnie informuje, że ksiądz ten wielokrotnie był wzywany przez Kurię do niezwłocznego zwrotu pożyczonych pieniędzy. Zaciągnięte zobowiązania są prywatnymi długami tego księdza, za które Kuria Metropolitalna w Gnieźnie nie ponosi odpowiedzialności finansowej. Właściwą drogą prowadzącą do odzyskania pożyczonych pieniędzy jest droga cywilno-prawna. Jednocześnie wyrażamy szczere ubolewanie, że w wyniku postępowania księdza Archidiecezji Gnieźnieńskiej kogokolwiek spotkała tego rodzaju przykrość.

ks. Zbigniew Przybylski
rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

Polecamy