piątek, 5 czerwca 2020 r.

Kurs dla ceremoniarzy - ogłoszenie

Pod koniec listopada ruszyła Diecezjalna Szkoła Ceremoniarza. Zajęcia odbywają się w mogileńskim klasztorze. Pierwsze spotkanie już się odbyło. W tym roku w ramach pierwszego stopnia Szkoły Ceremoniarza przewidziane jest jeszcze jedno spotkanie od 16 grudnia do 18 grudnia (zgłoszenia do 13 grudnia włącznie).

Wszystkie spotkania rozpoczynać się będą w piątek o godz.17, natomiast kończyć w niedzielę o godz. 13.00. Do udziału w spotkaniach zaproszeni są chłopcy począwszy od III klasy gimnazjalnej. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą alb, śpiworów oraz miękkiego (domowego) obuwia. Odpłatność za pobyt wynosi 80 zł (20 zł uczestnik/60 zł parafia).

Księża opiekunowie proszeni są o zgłaszanie chętnych na adres e-mailowy constans100@wp.pl lub bezpośrednio u księdza diakona Krzysztofa Kępińskiego pod numerem telefonu 532 425 676 (zgłaszając kandydata prosimy o podanie jego imienia i nazwiska, klasy, parafii oraz numeru telefonu kontaktowego).

Ponieważ nie przewidziano trzeciego terminu dla pierwszego stopnia, a liczba miejsc jest ograniczona, księża opiekunowie proszeni są o możliwie szybkie zgłoszenie kandydatów do udziału w zajęciach szkoły. O przyjęciu decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Spotkania w ramach drugiego i trzeciego stopnia odbędą się w przyszłym roku, po wakacjach zimowych.

Polecamy