sobota, 6 czerwca 2020 r.

„Polska około roku 1000” – niezwykła wystawa w Gnieźnie

W Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie otwarto wystawę „Polska około roku 1000”, która prezentuje znaczące zabytki i świadectwa z czasów tworzenia się państwa polskiego. Ekspozycję będzie można oglądać do czerwca przyszłego roku.

Na otwartej 9 grudnia wystawie zgromadzono eksponaty wypożyczone z kilkudziesięciu instytucji muzealnych, kolekcji uniwersyteckich oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk. Są wśród nich zabytki archeologiczne dokumentujące kulturę i życie codzienne plemion słowiańskich, a także eksponaty dokumentujące początki i znaczenie Kościoła w Polsce, rozwijającego się pod opieką władców od momentu przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

„Ekspozycja jest próbą przedstawienia momentu narodzin polskiej państwowości ze szczególnym podkreśleniem fenomenu jakim był Zjazd Gnieźnieński. Ponadto ma ona uzmysłowić zwiedzającym, że chrześcijaństwo jest praźródłem naszej tożsamości kulturowej” – mówił podczas wernisażu dyrektor MPPP Gerard Radecki.

Inicjatywę zorganizowania wystawy pochwalił prymas Polski abp Józef Kowalczyk. „Jestem szczęśliwy, że są w naszym kraju ludzie, którym nasze dziedzictwo narodowe jest drogie i którzy pragną zachować je dla następnych pokoleń. To bardzo budujące” – podkreślił Prymas.

Na wystawie zobaczyć można również eksponaty odwołujące się do zagadnienia władzy – jej znaczenia, symboliki oraz wymiaru praktycznego. Prócz przykładów insygniów władzy znalazły się na niej także wyroby luksusowe, przedmioty zbytku i rozrywki ówczesnych elit społecznych. Ponadto zabytki ilustrujące zasady funkcjonowania drużyny książęcej, która zapewniała państwu polskiemu bezpieczeństwo i umożliwiała ekspansję.

Wystawa realizowana jest w ramach projektu miasta Gniezna „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”. Projekt współfinansuje Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

bgk KAI

Polecamy