sobota, 6 czerwca 2020 r.

Pracowity rok katechetów

Podsumowanie spotkań formacyjnych dla katechetów archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

Zainaugurowany 27 sierpnia 2011 rok katechetyczny w archidiecezji gnieźnieńskiej rozpoczął kolejną serię spotkań formacyjnych dla katechetów. I tak w ramach formacji duchowej we wrześniu odbyła się pielgrzymka śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, w której uczestniczyło 28 katechetów. Trasa pielgrzymki wiodła z Gniezna przez Włocławek do Choszczówki i Warszawy.

 

Od kilku też lat organizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie adwentowe dni skupienia gromadzą dość liczną grupę katechetów w czterech rejonach diecezji. Pierwsza seria odbyła się 26 listopada, przed pierwszą niedzielą Adwentu:  w Gnieźnie w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie uczestniczyło 119 osób oraz w Markowicach w Klasztorze oo. Oblatów (57 osób). 3 grudnia adwentowy dzień skupienia zgromadził 32 katechetów w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie oraz 55 katechetów w parafii pw. św. Leonarda w Słupcy. W Gnieźnie i Słupcy spotkanie poprowadził ks. Piotr Halczuk, w Rościnnie  ks. Marcin Kulczynski, a w Markowicach ks. Łukasz Lisiecki. Łącznie w tegorocznych dniach skupienia uczestniczyły 263 osoby.

 

Wielu katechetów skorzystało również z oferty formacji dydaktycznej Wydziału Katechetycznego, które również zorganizowano w czterech rejonach: Gnieźnie, Słupcy, Wągrowcu i Inowrocławiu. Katechetom zaproponowano 14 form warsztatowych, w których uczestniczyły 162 osoby. Problematyka warsztatów koncentrowała się wokół metod biblijnych, opracowania strategii działania z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, zastosowania gier dydaktycznych na lekcji oraz wykorzystania elementów nowatorskich koncepcji pedagogicznych.

 

Kolejne spotkania formacyjne dla katechetów rozpoczną się w marcu 2012 roku.

                                                                                                         

oprac.

Teresa Kowalczyk

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie


Polecamy