niedziela, 31 maja 2020 r.

15-lecie parafii

Wspólnota parafialna pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Gnieźnie obchodziła 15. rocznicę istnienia. Uroczystości odbyły się 1 lipca pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia.


Nawiązując do jubileuszu gnieźnieński biskup pomocniczy zwrócił uwagę na potrzebę budowania nie tylko widzialnego kościoła, ale przede wszystkim na umacnianie świątyni duchowej, jaką jest wspólnota parafialna. Podziękował również parafianom oraz proboszczowi ks. Piotrowi Dworkowi za troskę o parafię i wysiłek włożony w budowanie świątyni. Proboszcz z kolei podkreślił, że bez pomocy parafian i wielu życzliwych ludzi dzieło to nie byłby możliwe.


Parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia została erygowana 1 lipca 1996 r. dekretem abp. Henryka Muszyńskiego. Pierwszą Mszę św. na placu, na którym dziś wznoszą się mury kościoła, odprawiono tydzień później. W kolejnych latach trwały prace przy budowie kaplicy, później plebanii i kościoła. W 2006 r. proboszcz wraz z parafianami udał się na pielgrzymkę do Wilna skąd przywiózł kamień węgielny dla wznoszonej świątyni – cegłę z murów kaplicy Ostrobramskiej, której wmurowanie miało miejsce 13 kwietnia 2008 r.

Polecamy