niedziela, 31 maja 2020 r.

Pielgrzymka 29 lipca - 6 sierpnia

„Z Maryją w komunii z Bogiem. Soli Deo per Mariam” to hasło tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. W tym roku pątnikom towarzyszyć będą dwaj szczególni patroni: bł. Jan Paweł II oraz kard. Stefan Wyszyński, którego rok archidiecezja gnieźnieńska przeżywa.

Jak tłumaczy kierownik pielgrzymki ks. Dariusz Żochowski, hasło nawiązuje z jednej strony do tematyki trwającego właśnie roku duszpasterskiego „W komunii z Bogiem”, z drugiej do postaci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, który wielokrotnie wskazywał, iż dzięki Maryi można doświadczyć prawdziwej komunii z Bogiem.

„Maryja najpełniej realizowała to wezwanie, ona jest Matką naszego zawierzenia, dlatego wpatrując się w Nią, idąc za Jej przykładem, staramy się doświadczać pełnej komunii z Bogiem” – mówi ks. Żochowski. Dodaje również, że odkryciu źródeł tej komunii służyć będą konferencje głoszone każdego dnia pielgrzymki.

„Zaczynamy od cnót boskich, a więc wiary, nadziei i miłości. To na nich opieramy naszą relację z Bogiem. Dotkniemy także rzeczywistości sakramentalnej, a więc pochylimy się nad komunią z Bogiem przez chrzest, przez nawrócenie i pokutę, w tajemnicy Eucharystii. Zaplanowaliśmy również jeden dzień poświęcony Maryi jako nauczycielce komunii z Bogiem” – tłumaczy ks. Żochowski.

W czasie pielgrzymki przypomniane zostanie także nauczanie jej patronów – bł. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Pątnicy będą mieli ponadto sposobność zapoznać się z życiem i posługą Prymasa Tysiąclecia.

Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę wyruszy 29 lipca z Gniezna. Wczesnym rankiem pątnicy będą uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Wojciecha Polaka. Będzie on również, wraz z bp. Bogdanem Wojtusiem, odwiedzał ich na szlaku. W Częstochowie, gdzie pątnicy dotrą 5 i 6 sierpnia powita ich prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na Jasną Górę pójdzie z archidiecezji gnieźnieńskiej ponad dwadzieścia grup „kolorowych” i „promienistych”. Pierwsze wędrować będą wspólnie, spotykając się na codziennej Eucharystii, postojach i noclegach. Grupy „promieniste” pójdą oddzielnie, własnymi trasami, niemniej pod tym samym hasłem i z tym samym duchowym programem. W czasie wędrówki pielgrzymi modlić się będą w intencji śp. ks. kan. Zenona Rubacha niestrudzonego pielgrzyma, który współtworzył zorganizowane pielgrzymowanie w archidiecezji gnieźnieńskiej i przez blisko czterdzieści lat uczestniczył w pielgrzymce.

Jak co roku drogę pielgrzymów śledzić będzie można w Internecie, na stronie www.ppag.pl. Odwiedzający będą mogli nie tylko obejrzeć zdjęcia i filmy z drogi, ale także zapoznać się z treścią konferencji i w ten sposób uczestniczyć w archidiecezjalnym pielgrzymowaniu. Za pośrednictwem strony będzie można również przesłać intencje modlitewne.

„Pielgrzymka to największe i najdłuższe diecezjalne rekolekcje. Z drugiej strony jest to doskonała okazja, aby doświadczyć żywego Kościoła i wspólnoty. Serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa, a tych którzy nie mogą być z nami fizycznie, do duchowego towarzyszenia nam w drodze” – zaprasza ks. Żochowski.

Zorganizowane pielgrzymowanie na Jasną Górę ma w archidiecezji gnieźnieńskiej długoletnią tradycję. Zapoczątkowane zostało w okresie międzywojennym przez proboszcza gnieźnieńskiej parafii św. Wawrzyńca, ks. Jan Chilomera, który zebrał grupę ok. 300 osób i wyruszył z nimi do Częstochowy. Rozwój tego dzieła przerwał wybuch II wojny światowej, a po jej zakończeniu wznowienie utrudniała komunistyczna władza.

Na pątniczy szlak pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli ponownie pół wieku temu dzięki ks. Dzierzgowskiemu, ówczesnemu wikariuszowi parafii katedralnej. Z roku na rok pątników było coraz więcej. Ponieważ pielgrzymka stanowiła w ocenie ówczesnych władz "nielegalne zgromadzenie" pielgrzymowano w kilkuosobowych grupach, różnymi trasami, by w określony dzień spotkać się na Jasnej Górze. Tak narodziła się w archidiecezji gnieźnieńskiej pielgrzymka promienista.

Pielgrzymkę zalegalizowano w czasie stanu wojennego. 1 sierpnia 1983 r. do Częstochowy wyruszyła po raz pierwszy Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która szła wspólną trasą i ze wspólnym hasłem.

bgk KAI

Zapraszamy www.ppag.pl

Polecamy