niedziela, 31 maja 2020 r.

Rekolekcje w PWSD

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie gościło uczestników rekolekcji zorganizowanych przez gnieźnieńską grupę „Przystań”. Tym razem motywem przewodnim trzydniowego spotkania było Pismo Święte.

 

Rekolekcje odbyły się w dniach 1-3 lipca pod hasłem „Spotkać Jezusa”. Konferencję poprowadził biblista ks. dr Paweł Podeszwa, który na temat rozważań wybrał Ewangelię wg św. Marka. Od strony duchowej uczestnikom rekolekcji towarzyszył ks. dr Wojciech Rzeszowski, rektor PWSD, który wprowadził obecnych w klimat rekolekcji oraz ukazał im metody i znaczenie modlitwy. Podczas trzydniowego pobytu w gnieźnieńskim seminarium uczestnicy rekolekcji mieli okazję skorzystać z sakramentu pojednania, porozmawiać z kapłanem, modlić się w samotności, wspólnie śpiewać i uczestniczyć w Eucharystii.

 

Rekolekcje „Spotkać Jezusa” nie były pierwszą inicjatywą podjętą przez działającą od niedawna w Gnieźnie grupę „Przystań”. Wcześniej w gnieźnieńskim seminarium duchownym zorganizowano kilka spotkań poświęconych m.in. rozwiązywaniu konfliktów, relacji damsko-męskich i odkrywaniu swoich mocnych stron.

Polecamy