niedziela, 31 maja 2020 r.

Wyruszyli... GALERIA

Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej są już w drodze do Częstochowy. Wyruszyli w piątkowy ranek, po Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Wojciecha Polaka. W tym roku wędrówce przyświeca hasło: „Z Maryją w komunii z Bogiem. Soli Deo per Mariam”.

 

„Hasło pielgrzymki wzywa nas do odkrywania w Maryi nie tylko naszej Matki, ale przede wszystkim Tej, która nieustannie kieruje nasze serca ku Bogu i uczy nas wspólnoty z Nim – mówił w homilii bp Wojciech Polak. Jest ona – jak tłumaczył dalej – najlepszą nauczycielką komunii z Bogiem.

 

„Maryja niewątpliwie zna człowieka, ale Ona przede wszystkim zna Boga. Uczy nas więc drogi do Boga. Uczy nas zjednoczenia, czyli komunii z Bogiem. Uczy nas Chrystusa i prowadzi do zjednoczenia z Nim. Nie tylko więc idziemy do Niego – jak nam przypominał Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński – per Mariam, czyli przez Maryję, ale pomaga nam Ona odkryć naszą wspólnotę życia z Bogiem” – mówił gnieźnieński biskup pomocniczy.

 

Podkreślił również, że komunia z Bogiem, trwanie w Bogu i trwanie Boga w nas jest szczególną wspólnotą miłości, która jest otwarta na innych, która jest wspólnotą z drugim człowiekiem. „Aby się tej postawy komunii, a więc wspólnoty miłości z Bogiem nauczyć, a raczej odkryć ją najpierw jako Jego dar i na ten dar w życiu odpowiadać, warto spojrzeć jeszcze raz na Nią, na Maryję” – zachęcał bp Polak.

 

Na Jasną Górę podąża z archidiecezji gnieźnieńskiej ponad 20 grup „kolorowych” i „promienistych”. Pierwsze wędrują wspólnie, spotykając się na codziennej Eucharystii, postojach i noclegach. Grupy „promieniste” idą oddzielnie, własnymi trasami, niemniej pod tym samym hasłem i z tym samym duchowym programem. W sumie pielgrzymi pokonają ponad 300 kilometrów. W drodze odwiedzać ich będą: bp Bogdan Wojtuś i bp Wojciech Polak, u celu zaś, do którego pątnicy dotrą 5 i 6 sierpnia, witał ich będzie prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

 

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej ma szczególnych patronów – bł. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, którego rok archidiecezja gnieźnieńska przeżywa. W drodze przypomniane zostanie nauczanie oraz życie obu wielkich Polaków. Pielgrzymi będą się również modlić w intencji zmarłego niedawno ks. kan. Zenona Rubacha - niestrudzonego pielgrzyma, który współtworzył zorganizowane pielgrzymowanie w archidiecezji gnieźnieńskiej i przez blisko czterdzieści lat uczestniczył w pielgrzymce.

 

Jak co roku wędrówkę pielgrzymów na Jasną Górę śledzić można w Internecie na stronie www.ppag.pl, która obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Internauci mogą nie tylko obejrzeć zdjęcia i filmy z drogi, ale także zapoznać się z treścią konferencji i w ten sposób uczestniczyć w archidiecezjalnym pielgrzymowaniu. Za pośrednictwem strony można również przesłać intencje modlitewne.

 

bgk KAI

Polecamy