czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Dni Radości - zaproszenie

W niedzielę, 27 listopada, rozpocznie się kolejny rok liturgiczny. Przeżywany będzie pod hasłem: „Kościół naszym domem”.  Temat ten jest niezwykle ważny w bieżącej działalności duszpasterskiej, bowiem pozwala uświadamiać sobie, że jako ludzie wierzący nie jesteśmy samotną wyspą  i nie możemy przeżywać swojej wiary tylko indywidualnie. Stanowimy część żywej wspólnoty Kościoła, której budowniczym jest Bóg. Trwanie w tej wspólnocie wymaga od każdego z nas zgodnego z posiadanymi talentami zaangażowania, umiejętności dialogu oraz pogłębiania naszej wiary.

 

Pomocą w odkrywaniu swojego miejsca w Kościele służyć mają DNI RADOŚCI, na które Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży ,,Wiosło” wraz z ks. kan. Hieronimem Szczepaniakiem, dziekanem dekanatu słupeckiego oraz dekanalnym duszpasterzem młodzieży dekanatu słupeckiego, ks. Janem Kwiatkowskim pragnie serdecznie zaprosić młodych naszej archidiecezji. Tym razem spotykanie odbędzie się w  SŁUPCY w dniach 25 – 27 listopada.  Będą to rekolekcje, których program oparty jest na rytmie dnia znanym z Taize czy Europejskich Spotkań Młodych. Uczestnicy spotkania przez wspólną modlitwę, pracę, śpiew i warsztaty zostaną zachęceni do odkrywania tego, co głosi hasło słupeckiego spotkania: Kościół nie żyje sam z siebie, ale Panem. Tymi słowami papież Benedykt XVI zwracał się do młodych Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. W przebieg Dni Radości włączają się wszystkie słupeckie parafie, a na czas spotkania młodzi zakwaterowani będą w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego.

 

Dni Radości w Słupcy stanowią również ważny etap przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych, które w dniach 28 grudnia – 1 stycznia obędzie się w Berlinie.

 

Informacje organizacyjne:

 

Udział w kosztach: 35 zł/os.;

Uczestnicy spotkania otrzymają książeczkę zawierającą m.in. teksty modlitw, śpiewów, teksty biblijne.

nocleg: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego , ul. Powstańców Wielkopolskich 22; nocleg w warunkach pielgrzymkowych – należy zabrać karimatę i śpiwór

wiek uczestników:

*od I klasy szkoły ponadgimnazjalnej do 30 roku życia,

*uczniowie III kl. gimnazjum mogą wziąć udział za rekomendacją ks. proboszcza,

*osoby poniżej 18 roku życia przedstawiają pisemną zgodę rodziców;

zgłoszenia: przez formularz zgłoszeniowy

link do formularza zamieszczony jest na stronie www.ddmgniezno.pl  

 

Zapisy przyjmowane są w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19 listopada br.

 

Ramowy program Dni Radości  w Słupcy

 

Piątek, 25 listopada 2011

 

17.00-18.00 – przyjęcie i rejestracja uczestników (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego)

18.30 – kolacja

19.30 – WELCOME - spotkanie zapoznawcze

21.00 –  modlitwa przy Krzyżu – parafia św. Leonarda

00.15 – noc Taize -  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego

 

Sobota, 26 listopada 2011

 

9.00 – pobudka

9.30 – modlitwa poranna - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego

10.15 – śniadanie

11.00 – wprowadzenie biblijne

12.00 – dzielenie w małych grupkach

13.30 – modlitwa południowa - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego

14.00 – obiad

15.45 – Muzeum Regionalne

17.00 –kino - projekcja filmu Luter  (z wprowadzeniem)

19.30 – kolacja

21.00 – nieszpory – parafia bł. M. Kozala

21.45 – modlitwa ze świecami

00.00  – powrót do szkoły

 

Niedziela, 27 listopada 2011

 

8.00 – pobudka

8.30 – modlitwa - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego

9.00 – śniadanie

9.30 – wprowadzenie biblijne

10.00 - dzielenie w małych grupkach

11.30 – Msza św. w kościele pw. św. Wawrzyńca

13.00 – obiad u rodzin

15.00 – ewaluacja

16.15 – wyjazd

Polecamy