niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Gniezno: 70. lat kapłaństwa ks. prałata Joachima Behnke

Dziś mija 70. rocznica święceń kapłańskich ks. prałata Joachima Behnke. Dostojny jubilat przyjął je 2 listopada 1941 roku w Krakowie. Wcześniej przygotowywał się do kapłaństwa w gnieźnieńskim seminarium duchownym pod opieką ówczesnego rektora ks. Michała Kozala – późniejszego biskupa włocławskiego i męczennika Dachau.

 

Ks. prałat Joachim Behnke urodził się 1 września 1916 roku w Lubiniu koło Trzemeszna. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w trzemeszeńskim gimnazjum, gdzie w 1935 roku zdał maturę. Rok później wstąpił do gnieźnieńskiego seminarium duchownego. O przyjęcie starał się trzykrotnie. Ówczesny Prymas kard. August Hlond dwukrotnie odradzał mu kapłaństwo ze względu na niezbyt dobry stan zdrowia. Ostatecznie zgodził się na przyjęcie za trzecim razem.

 

Rektorem gnieźnieńskiego seminarium duchownego był wówczas ks.  Michał Kozal – późniejszy biskup włocławski i męczennik Dachau. Ks. Behnke doskonale go pamięta. Był skupiony, rozmodlony i spędzał w seminaryjnej kaplicy wiele godzin. Zawsze na kolanach. Gdy wybuchła wojna, kleryk Behnke miał 23 lata i był na IV roku studiów. W 1940 roku został wezwany do gnieźnieńskiego Arbeitsamtu (niemieckiego urzędu pracy), ale zamiast do Gniezna, pojechał do Inowrocławia, gdzie wsiadł do pociągu jadącego w kierunku Warszawy. Wyskoczył z niego w okolicach Płocka. Początkowo chciał przedostać się do Warszawy, ale wskutek różnorakich trudności zmienił zamiar i pojechał do Krakowa. Zaraz po przyjeździe zgłosił się do rektora tamtejszego seminarium ks. Piwowarczyka, który zalecił ,,prywatne” studia i zdawanie egzaminów eksternistycznych.

 

W 1941 roku metropolita krakowski abp Adam Sapieha zezwolił na udzielenie mu święceń kapłańskich. Ks. Joachim Behnke przyjął je 2 listopada w krakowskim kościele Misjonarzy na Stradomiu z rąk bp. Stanisława Rosponda. Abp Sapieha radził nowo wyświęconym księżom by jeśli to możliwe wyjeżdżali z Krakowa. Ks. Behnke, z pomocą jezuity ks. Tadeusza Andersona, udał się do Lublina. Zamieszkał na stancji, a stołował się u sióstr urszulanek, u których najczęściej odprawiał Msze św. Dzięki ks. Andersonowi rozpoczął pracę w administracji Rady Głównej Opiekuńczej, która za przyzwoleniem władz niemieckich działała na terenie Generalnego Gubernatorstwa i zajmowała się organizowaniem pomocy żywnościowej dla Polaków.

 

Po wyzwoleniu ks. Behnke opuścił Lublin i udał się w drogę powrotną do domu. W Łodzi dowiedział się przypadkowo o miejscu składowania zrabowanych przez Niemców szat liturgicznych oraz chorągwi i sztandarów kościelnych, które okupanci przeznaczyli na odzysk złotych, srebrnych i jedwabnych nitek. Po powrocie do Gniezna oddelegowano go do ich odzyskania. Zadanie to zlecił mu urzędujący wówczas w zastępstwie kard. Augusta Hlonda ks. infułat Edward van Blericq. W tym samym roku rozpoczął także posługę wikariusza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.

 

W czasie swojej długoletniej posługi kapłańskiej ks. prałat Joachim Behnke pracował również w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, najpierw jako notariusz, a później – po ukończeniu studiów prawniczych – jako obrońca węzła małżeńskiego oraz sędzia w Trybunale Metropolitalnym. Był proboszczem w Żegocinie, Wieczynku, Łopiennie i najdłużej, bo przez 26 lat, w Kłecku. W 1977 roku papież Paweł VI uhonorował go godnością prałata, czyli kapelana papieskiego.

 

Od 1993 roku ks. prałat Joachim Behnke przebywa za zasłużonej emeryturze w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Nadal jest czynny. Odprawia Msze św. i uczestniczy w życiu wspólnoty. 30 października świętował jubileusz 70-lecia kapłaństwa w gronie księży seniorów, z których kilku jest jego wychowankami. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył abp senior Henryk Muszyński. Podziękowania i życzenia dostojnemu jubilatowi złożyli m.in.: dyrektor domu ks. Krzysztof Stawski oraz parafianie i proboszcz parafii w Kłecku ks. kan. Mirosław Kędzierski.

 

Słowa gratulacji i życzeń przesłał dostojnemu Jubilatowi także Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. „Rzadko spotykany Jubileusz 70-lecia Kapłaństwa jest czytelnym znakiem szczególnej łaski Ojca Niebieskiego. Ileż to radości wzbiera się dziś w duszy Księdza Prałata! Ile wspomnień i uczuć wdzięczności” - napisał abp Kowalczyk.

 

bgk KAI

Polecamy