niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Gniezno: obradowała Rada Duszpasterska

Program duszpasterski na rok 2012 „Kościół naszym domem” był głównym tematem posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, które odbyło się 5 listopada w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

 

Spotkaniu przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Założenia programu duszpasterskiego na rozpoczynający się 27 listopada nowy rok liturgiczny przedstawił ks. kan. Franciszek Jabłoński, a propozycje jego realizacji w rytmie roku liturgicznego omówił sekretarz ARD ks. Zbigniew Przybylski. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali także m.in. relacji ks. Jacka Orlika ze spotkania księży odpowiedzialnych za ruchy i stowarzyszenia, a także refleksji po sesji „Kościół naszym domem”, którą zorganizowała Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej wraz z Zarządem Diecezjalnym Instytutu Akcji Katolickiej.  

 

Program duszpasterski na rok 2012 „Kościół naszym domem” kontynuuje rozpoczęty przed rokiem trzyletni cykl pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce w myśl hasła „Kościół domem i szkołą komunii”. Rok 2012 poświęcony jest wymiarowi horyzontalnemu komunii. Założeniem programu jest budowanie chrześcijańskich relacji z bliźnimi na fundamencie komunii z Bogiem – przejście od doświadczenia bliskości Boga do doświadczenia bliskości człowieka. Program ma stać się inspiracją do większego zaangażowania wiernych świeckich w życie Kościoła, do głębszego zadomowienia w Kościele i jednocześnie do udomowienia Kościoła. Ma również skłonić wiernych do odpowiedzi na pytania: Co to znaczy, że Kościół jest naszym domem? Jak o ten dom zadbać? Co każdy wierny jako członek Kościoła może pozytywnego wnieść do tego domu, tak, aby wszyscy domownicy czuli się w nim dobrze?

Polecamy