poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Gniezno: Prymas modlił się za poprzedników

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk modlił się 2 listopada w intencji zmarłych arcybiskupów gnieźnieńskich, biskupów pomocniczych archidiecezji gnieźnieńskiej oraz kanoników Kapituły Prymasowskiej. Mszę św. sprawowaną w południe w katedrze gnieźnieńskiej koncelebrowali bp Bogdan Wojtuś i bp Wojciech Polak.

W Mszy św. prócz gnieźnieńskich biskupów pomocniczych uczestniczyli także kanonicy Kapituły Prymasowskiej. Podczas Eucharystii modlono się również za dusze polskich królów koronowanych w Gnieźnie, zmarłych kapłanów, zakonników i siostry zakonne oraz wiernych świeckich związanych z katedrą gnieźnieńską i Gnieznem.

W homilii ks. kan. Ryszard Balik przypomniał, że śmierć nie jest ostatecznym kresem człowieka, ale przejściem z jednej formy życia do drugiej.

„Gdy nadchodzi ostatnia godzina wielu ludzi czuje rozpacz. Uważają śmierć za swoją nieodwracalną i ostateczną klęskę, za zło, które niesie zagładę. A śmierć nie jest przecież zupełnym unicestwieniem człowieka. To przejście z jednej formy życia do drugiej, z bólu i cierpienia do niewymownego szczęścia, z osamotnienia i niepewności do nie dającej się opisać radości. To spotkanie stworzenia ze Stwórcą, zbawionego dziecka z najlepszym Ojcem i Odkupicielem” - mówił ks. Balik.

Dodał również, że w momencie śmierci poznajemy jasno prawdę naszego istnienia. Przywołując liczne przykłady świętych, zachęcał słowami św. Teresy, aby nie cenić sobie tego, co z życiem się kończy, ale żyć tak, aby nie bać się śmierci.

Wyrazem pamięci o arcybiskupach zasiadających przez stulecia na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie były znicze płonące przed kaplicami, w których kryptach pochowano wielu z nich. Wieczny odpoczynek w podziemiach gnieźnieńskiej bazyliki znaleźli m.in. budowniczy katedry abp Jarosław Bogoria Skotnicki, abp Zbigniew Oleśnicki, abp Jan Łaski, abp Maciej Łubieński, abp Teodor Potocki, abp Ignacy Krasicki oraz pierwszy Prymas odrodzonej Polski abp Edmund Dalbor.

bgk KAI

Polecamy