poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Inowrocław: krzyżacki proces we farze

W wieczór 22 października w inowrocławskiej farze osoby zafascynowane historią przedstawiły inscenizację procesu, który dotyczył bezprawnego zagarnięcia Pomorza gdańskiego przez Zakon Krzyżacki.


Proces ów zwany także procesem inowrocławsko-brzeskim toczony był w latach 1320 – 1321 pomiędzy odradzającym się z dzielnicowego rozbicia Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim. Jego pierwsza sesja odbyła się 14 kwietnia 1320 roku w inowrocławskim kościele pw. św. Mikołaja, który stał na miejscu obecnego kościoła farnego. Oprócz tego w Inowrocławiu odbyło się kilka innych sesji tego procesu wraz z ogłoszeniem wyroku, które nastąpiło 10 lutego 1321 roku. Wyrok pomyślny dla Królestwa Polskiego został zignorowany przez władze krzyżackie, które nigdy nie dopuściły do realizacji jego postanowień. Krzyżacy złożyli apelację do kurii w Awinionie, jednak papież Jan XXII nie opowiedział się po żadnej ze stron. Jak podkreślają twórcy inscenizacji proces pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim miał wielorakie konsekwencje. Z jednej strony stanowił popis wiedzy prawniczej elit średniowiecznego państwa, z drugiej pomagał w kształtowaniu się w ówczesnym społeczeństwie świadomości o Pomorzu Gdańskim jako części Królestwa Polskiego. Dla Inowrocławia natomiast stanowił potwierdzenie ważnej pozycji miasta w ówczesnej Polsce.


Głównym inicjatorem inscenizacji było wydawnictwo „Forza Cuiavia”. Opiekę artystyczną nad całością sprawował Tomasz Szymański dyrektor Teatru im. A Fredry w Gnieźnie. Patronat nad przedstawieniem objął Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej z Warszawy. W realizację przedsięwzięcia włączył się także bydgoski oddział TVP. W rolach głównych wystąpili m.in.: Paweł Lewandowski, Andrzej Kortas, Adam Gajewski, Maciej Owsianik, Tycjan Trzoski, Piotr Kubicki oraz Sławomir Jezierski jako narrator, Jan Długosz.


Fot. M. Królak

Polecamy