niedziela, 7 czerwca 2020 r.

Inowrocław: sesja o życiu kard. Filipiaka

W czwartek 17 listopada w inowrocławskim Instytucie Prymasa Glempa odbyła się sesja popularna poświęcona życiu i dziełu kard. Bolesława Filipiaka, audytora a później dziekana Roty Rzymskiej.

 

Kardynał Filipiak urodził się w 1901 r. w Ośniszczewku w zamożnej rodzinie. Uczęszczał do Gimnazjum Królewskiego w Inowrocławiu, dzisiejszego I LO im. Jana Kasprowicza. Sześć lat później przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1933 – 1944 był sekretarzem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. Od 1947 roku zasiadał w Rocie Rzymskiej, a od 1967 roku był jej dziekanem. W 1976 roku został kardynałem. Zmarł w Poznaniu w 1978 roku, na cztery dni przed wyborem papieża z Polski. Jego „Listy z Rzymu” były publikowane na łamach Przewodnika Katolickiego.


Podczas sesji głos zabrali prymas Polski abp. Józef Kowalczyk, który podzielił się osobistym wspomnieniem o kardynale. Jego dzieciństwo oraz lata szkolne przedstawił dyrektor I LO im. Jana Kasprowicza, Rafał Łaszkiewicz, a Barbara Kasińska, opowiedziała o miłości kardynała do rodzinnych Kujaw, na podstawie jego „Listów z Rzymu”. Natomiast bratanica ks. Filipiaka podzieliła się rodzinnym wspomnieniem o dziekanie Roty Rzymskiej. Wyświetlono także nagrane w lipcu 2011 roku pozdrowienie od kard. Zenona Grocholewskiego dla uczestników spotkania. Sesja zakończyła się krótkim podsumowaniem, którego dokonał prymas senior kard. Józef Glemp.


Oprócz zgromadzonych licznie mieszkańców, duchownych oraz członków rodziny ks. Filipiaka w sesji wzięli udział także przedstawiciele władz miejskich z prezydentem Ryszardem Brejzą.

 

M. Królak

Polecamy