poniedziałek, 25 maja 2020 r.

Komunikat Prymasa Polski Abp. Józefa Kowalczyka w sprawie parafii p.w. św. Mikołaja w Ludzisku

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dnia 10 listopada b.r. w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyło się spotkanie mające na celu rozwiązanie sytuacji w parafii p.w. św. Mikołaja w Ludzisku, omawianej ostatnio w mediach.

Proboszcz parafii złożył na moje ręce prośbę o zwolnienie go z dotychczasowych obowiązków, aby w ten sposób przyczynić się do wprowadzenia atmosfery umożliwiającej nowemu proboszczowi podjęcie owocnej pracy duszpasterskiej. Prośba ta została przyjęta z dniem 10 listopada b.r.

Dotychczasowy proboszcz podejmie obowiązki w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i zamieszka w Gnieźnie. Powierzenie kapłanowi pracy w centralnych instytucjach archidiecezji uważane jest za promocję.

Do czasu mianowania nowego proboszcza obowiązki administratora parafii w Ludzisku obejmie z dniem 10 listopada b.r. ks. kan. Maciej Lisiecki, dziekan dekanatu Inowrocław I.

Refleksja i postawa Księdza Proboszcza w duchu kapłańskim przyczyniła się do rozwiązania bolesnego problemu, jaki zaistniał w tej parafii. Nie wszyscy jednak parafianie wnosili pozytywny wkład w budowanie wspólnoty wiary, miłości i nadziei w takim stopniu, aby parafia była prawdziwym domem każdego parafianina. Wszystkich jednak obejmujemy szczerą modlitwą, aby w duchu poczucia odpowiedzialności za tę cząstkę Kościoła partykularnego przeprowadzili rachunek sumienia i wnosili na miarę swoich możliwości osobiste dobro ubogacające całą wspólnotę, z którego obficie będą korzystać obecne i przyszłe pokolenia.

 

 

 

† Józef Kowalczyk

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Polecamy