piątek, 29 maja 2020 r.

List Prymasa z okazji konsekracji biskupa nominata Piotra Gregera

List wystosowany z okazji konsekracji nowego biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gregera

Gniezno, 27 listopada 2011 r.

 

 

Ekscelencjo,

Czcigodny księże Biskupie-Nominacie Piotrze!

 


Ojciec Święty Benedykt XVI w dniu 22 października br. mianował Księdza biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej przydzielając stolicę tytularną Assawa.

Całe Twoje kapłaństwo dojrzewało i realizowało się w świetle pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II. Co więcej, nie tylko z pełnym zaangażowaniem „śledziłeś” Jego apostolskie posługiwanie, ale także miałeś łaskę kilkakrotnie spotkać Błogosławionego zarówno w Polsce, jak i na audiencjach w Rzymie. Te spotkania zapewne zachowałeś głęboko w swoim sercu i stanowią dla Ciebie część Twojej kapłańskiej tajemnicy. Nawet data ogłoszenia Twojej nominacji zbiegła się z dniem, w którym cały Kościół po raz pierwszy wspominał Karola Wojtyłę jako błogosławionego.

Formację kapłańską rozpocząłeś w 1983 r. Rok ten związany był z pielgrzymką Papieża do Polski, a w Kościele powszechnym był Rokiem Odkupienia. Te szczególne znaki, które teraz wyraziście widzisz z perspektywy lat, stają się logiczną konsekwencją zamysłu Bożego, który pragniesz ukazać także poprzez obrany herb i zawołanie biskupie „Servitio Redemptori”, które stanowią niejako syntezę obranego programu twojej posługi biskupiej.

Wypowiadając ongiś słowa za prorokiem Oto jestem, poślij mnie…(Iz 6, 8), byłeś wewnętrznie gotowy do realizowania misji zleconej przez Pana. Opatrzność Boża postawiła przed Tobą zadania posługi parafialnej w Bielsku Białej. Wykonywałeś ją ze szczególną gorliwością i oddaniem. Rozwijałeś swoje umiłowanie liturgii, która stanowi centrum życia wspólnoty wiernych.

Dziś cały swój dotychczasowy dorobek posługiwania kapłańskiego składasz na ołtarzu Eucharystycznym jako dar ofiarny, prosząc Pana, aby prowadził Cię dalej i odsłaniał horyzonty biskupiej posługi duszpasterskiej. Jest to wielkie wyzwanie, wymagające szczególnego daru Ducha Świętego, wsłuchiwania się w głos serca Bożego i serca powierzonej Ci owczarni.

 „Podstawową przesłanką posługi biskupiej – naucza Benedykt XVI - jest głęboka, wewnętrzna komunia z Jezusem, i przebywanie z Nim. Biskup ma być świadkiem zmartwychwstania, a więc powinien trwać w łączności ze Zmartwychwstałym Chrystusem.(…) Bycie z Chrystusem wymaga życia wewnętrznego, a jednocześnie rodzi uczestnictwo w dynamice misji. (…) Posługa biskupa należy do życia czynnego, lecz jego działanie porządkowane jest przez włączenie w dynamikę misji Jezusa Chrystusa” (J.Ratzinger, Kościół – wspólnota w drodze).

Uczestniczę duchowo w Twoich święceniach biskupich i nowej drodze posługiwania w Kościele Bielsko-Żywieckim. Niech na tej drodze patronuje Ci Ten, który stał się dla Ciebie wzorem i przewodnikiem duchowym. Niech Twoja posługa będzie kontynuacją tego wielkiego dziedzictwa, które zostawił błogosławiony Jan Paweł II.

 

Z serca błogosławię

 

Abp Józef Kowalczyk

Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Polecamy