czwartek, 4 czerwca 2020 r.

Miłosław: spotkanie Akcji Katolickiej

Członkowie zarządu oraz prezesi oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej spotkali się 19 listopada w parafii pw. św. Jakuba Większego w Miłosławiu. Okazją była przypadająca 20 listopada uroczystość Chrystusa Króla – patronalne święto Akcji Katolickiej.

 

Dla członków Akcji Katolickiej uroczystość Chrystusa Króla jest okazją do wspólnej modlitwy oraz podsumowania całorocznej pracy. Nie inaczej było w Miłosławiu. Uczestnicy spotkania wzięli udział w Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem miejscowego proboszcza i asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej AG ks. Krzysztofa Redlaka, a później podsumowali zadania realizowane w roku liturgicznym 2010/2011 z uwzględnieniem trudności występujących w pracy statutowej. Rozmowy skoncentrowały się  głównie na sferze formacji, szeroko rozumianej kondycji stowarzyszenia, liczebności i jakości członków oraz współpracy z asystentami kościelnymi. Omówiono także plan pracy i kalendarium na nowy rok liturgiczny, w którym Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej obchodzić będzie 15. rocznicę erygowania.

 

Obchody patronalnego święta Akcji Katolickiej odbyły się również w parafiach. Członkowie organizacji czynnie włączali się w przebieg liturgii: w czytania, opracowanie modlitwy powszechnej, procesję z darami (w Wągrowcu ofiarowano 3 pateny, w Rogoźnie dar serca na remontowany Ołtarz NSPJ). Podejmowali również inne inicjatywy: w parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie uchwalono zbiórkę podpisów w obronie krzyża, która odbędzie się w pierwszą niedzielę Adwentu po wszystkich Mszach św. W Miłosławiu natomiast nieodpłatnie przekazano po 50 sztuk książeczek „Na rozstaju dróg... figury, kapliczki i krzyże na ziemi miłosławskiej” (wydanych przez miejscowy oddział Akcji Katolickiej) do miejscowej biblioteki pedagogicznej i dwóch szkół gimnazjalnych. W parafiach, w których działają parafialne oddziały Akcji Katolickiej zorganizowano również spotkania z kapłanami. Takich parafii jest w archidiecezji gnieźnieńskiej osiemnaście.  

 

Akcja Katolicka, która jest stowarzyszeniem katolików świeckich daje możliwość czynnego włączenia się w życie parafii, a w konsekwencji w działalność Kościoła, która z kolei nie powinna zamykać się tylko w murach świątyni. Obowiązkiem członków Akcji Katolickiej jest świadczyć o Chrystusie w życiu świeckim, codziennym, pośród osób, których żyją i pracują. Aktualne rozumienie Kościoła opiera się na parafii. Poznając wszystkie jej problemy, poprzez codzienną obserwację egzystencji, należy mieć świadomość, że jest się cząstką tej wspólnoty. Mając na uwadze wspólne dobro nie można podejmować pojedynczych akcji, bez konkretnej wizji całości.

Więcej informacji www.ak.org.pl

Polecamy