poniedziałek, 1 czerwca 2020 r.

Poświęcenie odnowionej kaplicy

W sobotę, 12 listopada w trakcie uroczystej Mszy Świętej poświęcono odnowioną kaplicę pw. Matki Bożej Królowej Świata w Słomowie k. Wrześni. Eucharystii przewodniczył oraz poświęcenia dokonał bp Bogdan Wojtuś.

Kaplica, która w minioną sobotę została poświęcona ma bogatą historię. Została wybudowana w okresie międzywojennym i pierwotnie zlokalizowana była we Wrześni na miejscu obecnego dworca PKS. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z przejęciem władzy przez komunistów zmuszono Kościół do zmiany lokalizacji kaplicy. Ostatecznie kaplica stanęła w polu w miejscowości Słomowo, nieopodal Wrześni i była praktycznie pozbawiona fundamentów. Od 1975 roku świątynia została objęta jurysdykcją parafii pw. Świętego Krzyża. Jej generalny remont planował już poprzedni proboszcz parafii ks. kan. Józef Wronka, lecz przedwczesna śmierć tego kapłana udaremniła te zamierzenia. Plany poprzednika zrealizował obecny proboszcz tamtejszej parafii ks. Czesław Kroll. Podczas remontu wzmocniono fundamenty, odnowiono wnętrze kaplicy i uporządkowano otoczenie. Finałem tych prac była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia. W homilii biskup pomocniczy gnieźnieński gratulując proboszczowi i parafianom, porównał losy kaplicy do ewangelicznej opowieści o narodzeniu Chrystusa. - Podobnie jak brzemiennej Maryi nikt nie chciał przyjąć w Betlejem i ostatecznie urodziła Chrystusa w stajence, tak ta kaplica, która jest Domem Bożym długo szukała swojego miejsca i ostatecznie wy ją przyjęliście – mówił do zgromadzonych bp Bogdan Wojtuś.


sa

Polecamy