sobota, 6 czerwca 2020 r.

Program duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej 2011/2012

 „Kościół naszym domem” to hasło programu duszpasterskiego archidiecezji gnieźnieńskiej na rok 2011/2012. Program kontynuuje rozpoczęty przed rokiem trzyletni cykl pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce w myśl hasła „Kościół domem i szkołą komunii”. Rok 2012 poświęcony jest wymiarowi horyzontalnemu komunii. Założeniem programu jest budowanie chrześcijańskich relacji z bliźnimi na fundamencie komunii z Bogiem – przejście od doświadczenia bliskości Boga do doświadczenia bliskości człowieka. Program ma stać się inspiracją do większego zaangażowania wiernych świeckich w życie Kościoła, do głębszego zadomowienia w Kościele i jednocześnie do udomowienia Kościoła.
Program_duszpasterski.pdf

Polecamy