środa, 26 lutego 2020 r.

Abp Muszyński: Jan Paweł II największym darem

„Jan Paweł II jako człowiek, kapłan, biskup, kardynał, papież jest bez wątpienia największym darem dla Kościoła, świata i każdego z nas. Wszedł w historię XX wieku jako człowiek, który przybył z dalekiego kraju i w stuleciu tyranów i dyktatorów ukazał światu prawdziwą wartość życia” – mówił we wtorek w Wągrowcu abp Henryk Muszyński.

Prymas senior przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II. W homilii abp Muszyński podkreślił, że wydarzenie, które miało miejsce dwa dni temu w Watykanie dołącza dziś do dwóch innych historycznych wydarzeń które wspominamy 3 maja – ślubów Jana Kazimierza z 1656 roku i ogłoszenie w 1791 roku pierwszej demokratycznej Konstytucji w Europie.

 Arcybiskup wskazał na trzy znamiona świętości życia bł. Jana Pawła II. Pierwszym – jak mówił – była żywa i heroiczna wiara, która cechowała Karola Wojtyłę od wczesnej młodości.

 „Bóg odzierał Jana Pawła II dosłownie ze wszystkiego, co było mu bliskie i drogie. Najpierw jako dziecko stracił matkę, potem brata i ojca. Później odebrał mu Ojczyznę, którą tak kochał, potem zdrowie, wreszcie mowę, która była jego jedynym orężem. Pozostał mu jedynie krzyż i cierpienie, które stanowi jak gdyby pieczęć całego jego życia” – mówił abp Muszyński.

 Drugim znamieniem – zdaniem arcybiskupa seniora – była niezłomna nadzieja, którą Karol Wojtyła promieniował we wszystkich chwilach swojego życia. „W dobie bezbożnego marksizmu i ateizmu, który głosił, że przyszłość należy do ludzi bez wiary, papież potrafił ukierunkować chrześcijaństwo ku prawdziwej przyszłości, Bożej przyszłości wykraczającej poza historię, lecz również w niej zakorzenionej. Przywrócił w ten sposób nadziei jej prawdziwe, autentyczne, chrześcijańskie oblicze; przyszłości, która sięga poza grób i ma znamię wieczności” – podkreślił hierarcha.

 Jako trzecie znamię życia i pontyfikatu bł. Jana Pawła II wskazał ukazanie światu oblicza miłosiernego Boga.

 „Od wczesnej młodości ożywiony był duchem miłosierdzia i przesłaniem s. Faustyny. Ożywiało ono jego myśli i serce w ciężkich latach okupacji, kiedy w drewniakach chodził po krakowskiej ziemi jako pracownik fizyczny w Solvayu. Nadał miłosierdziu jego pierwotny, biblijny sens, przywrócił Święto Miłosierdzia, umarł w przededniu Święta Miłosierdzia i został ogłoszony błogosławionym w ustanowioną przez siebie Niedzielę Miłosierdzia. Pozostawił nam miłosierdzie jako testament i program ocalenia dla Kościoła, świata i Polski” – zaznaczył abp Muszyński.

 Podkreślił również, że dziedzictwem bł. Jana Pawła II w największym skrócie jest jego osoba i przesłanie obejmujące całość Jego nauczania, które zostawił nam jako dar i zadanie do wypełnienia.

 „Zmienił świat i Polskę. Jego przesłanie do Polaków zostało napisane złotymi literami na dwóch kamiennych tablicach, u stóp Wzgórza Lecha, w Wieczerniku naszego Narodu. Dziś, gdy mamy w jego osobie nowego Orędownika w domu Ojca Niebieskiego, który - jesteśmy o tym przekonani - wysłuchuje naszych próśb i wstawia się za nami – jawi się niespokojne pytanie, które czeka na odpowiedź: na ile my dziś słuchamy jego wołania: otwórzcie drzwi waszych serc Chrystusowi! Słuchacie Jego głosu?" – pytał na koniec abp Muszyński.

bgk KAI

Polecamy