wtorek, 25 lutego 2020 r.

Bp Wojtuś: prawo do wolności religijnej podstawą innych praw

„Prawo do wolności religijnej leży u podstaw wszystkich innych praw. Jeśli jest ono kwestionowane lub ograniczane, podważane są także wszystkie inne prawa” – mówił bp Bogdan Wojtuś podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze gnieźnieńskiej z okazji 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W homilii gnieźnieński biskup pomocniczy stwierdził, że przeminęły już wprawdzie systemy, które ograniczały prawo do wolności wyznania i narzucały programową ateizację, ale „zmaganie wiary z niewiarą trwa, trwa nieprzyjaźń pomiędzy Niewiastą i szatanem”.

 „Nasz wielki rodak bł. Jan Paweł II po przełomie w 1989 roku nauczał nas, że nowa sytuacja, w której znalazł się Kościół i narody jest ciągle niepewna i niestabilna. Ciągle zachodzi niebezpieczeństwo, że marksizm zostanie zastąpiony innymi formami ateizmu, które pod pozorem wolności dążyć będą do zniszczenia korzeni wiary oraz ludzkiej i chrześcijańskiej moralności” – podkreślił bp Wojtuś.

 Tłumaczył również, że te nowe formy ateizmu są niekiedy niezwykle subtelne ponieważ występują w imię ludzkiego szczęścia, postępu społecznego, standardu życiowego i wymogów naukowych, jak również w imię przesadnej absolutyzacji wolności.

 „Dziękujemy dziś za wolność, jaką cieszy się religia, stale jednak musimy się modlić i czuwać, by ta wolność została zachowana” – dodał gnieźnieński biskup pomocniczy.

 Apelował również o modlitwę w intencji Ojczyzny i jej rozwoju. Przypomniał także, że podstawą społeczeństwa jest rodzina, która dziś domaga się warunków godnego funkcjonowania.

bgk KAI

Polecamy