piątek, 28 lutego 2020 r.

Dziekczynienie za beatyfikację Jana Pawła II

Mieszkańcy archidiecezji gnieźnieńskiej dziękowali za beatyfikację papieża Jana Pawła II.

Gniezno
W mieście św. Wojciecha główne uroczystości odbyły się wieczorem w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia. „Święty chodził po tej ziemi, naszej gnieźnieńskiej ziemi” – mówił bp Wojtuś przypominając, że Karol Wojtyła wielokrotnie gościł w Gnieźnie jako arcybiskup krakowski. Przyjechał także dwukrotnie jako następca św. Piotra, co była dla miasta św. Wojciecha niesłychanym wyróżnieniem. Gnieźnieński biskup pomocniczy podkreślił również, że dziś, podobnie jak w 1978 roku, powtórzyć możemy owo radosne „habemus papam”, bo mamy papieża, mamy błogosławionego papieża Jana Pawła II. „Gaude Mater Polonia! Raduj się Matko Polsko, Ojczyzno, szlachetnym synem wsławiona! Jakże te słowa są nam dziś bliskie i jakże trafnie wyrażają to, co dziś jest w naszych umysłach i sercach” – mówił bp Wojtuś.

Przytoczył również odpowiedź Jana Pawła II, który pytany o najważniejsze zadanie papieża odpowiedział, że jest nim modlitwa. „Modlitwa to zjednoczenie z Bogiem, trwanie w Bogu. On pokazał nam siłę modlitwy, wskazywał drogę do zbawienia” – podkreślił bp Wojtuś.

Sięgnął także do osobistych wspomnień. Jak mówił, podczas wizyty w Gnieźnie w 1997 roku miał zaszczyt i szczęście towarzyszyć Janowi Pawłowi II podczas obiadu. Papież był zmęczony, nie miał wiele czasu na odpoczynek, a tego dnia czekało go jeszcze spotkanie z młodzieżą w Poznaniu. W pewnym momencie podszedł do niego kard. Dziwisz i powiedział, że przed Rezydencją Arcybiskupów Gnieźnieńskich czeka tłum młodych. Zaproponował, żeby papież choć na chwilę pokazał się im w oknie, na co Jan Paweł II kończąc obiad poprosił, by otwarto drzwi na balkon.

„Wyszedł do młodych, słuchał ich, mówił do nich, pozdrawiał i błogosławił. Prawie cały krótki wypoczynek przewidziany przed wyjazdem do Poznania spędził na balkonie z młodymi. I to było dla niego bardzo charakterystyczne. Cały był dla innych. Nie szczędził sił, zdrowia, nie myślał o sobie. Był cały dla drugiego człowieka. To jest droga do świętości – uczynić z siebie dar dla innych. Pan Bóg daje nam dziś w Janie Pawle II wzór postępowania, aby czyniąc z siebie dar dla innych w małżeństwie, w kapłaństwie, w rodzinie dążyć do świętości” – mówił bp Wojtuś.

Po Eucharystii w katedrze gnieźnieńskiej odbył się koncert „Gnieźnieńscy muzycy w hołdzie Janowi Pawłowi II”. Wystąpił gnieźnieński chór „Metrum” oraz Maciej Braciszewski, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, który zaprezentował utwory skomponowane specjalnie na tę okazję. W podkład muzyczny wpleciono fragmenty homilii wygłoszonych w Gnieźnie w 1979 roku.

Za beatyfikację Jana Pawła II podziękowali także wierni jednej z największych gnieźnieńskich parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego. W kościele umieszczono telebim na którym na bieżąco mogli śledzić uroczystości w Watykanie. Poświęcono także obraz z podobizną nowego błogosławionego.

Słupca

Wyniesienie Papieża Polaka na ołtarze uczciła także Słupca. W parafii pw. św. Leonarda, w godzinach wieczornych, zorganizowano koncert z udziałem grupy poznańskich muzyków Inicjatywa – Niedzielne Wielbienie Boga, skupionych przy duszpasterstwie o.o. Dominikanów w Poznaniu. Koncert przeplatany został wspomnieniami o Janie Pawle II czytanymi przez aktora filmowego Wiktora Szulca.   

Golina
W Golinie w tygodniu poprzedzającym beatyfikację Jana Pawła II w Szkole Podstawowej odbyły się specjalne lekcje religii, języka polskiego, historii i kółka „Ja i mój język ojczysty”, którym przyświecała postać Wielkiego Polaka. W przeddzień uroczystości w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej grupa młodzieży pod kierunkiem ks. Waldemara Czarneckiego przygotowała modlitewne czuwanie. Tego samego wieczoru w filialnym kościele pw. św. Jakuba Ap. artyści scen krakowskich wystawili sztukę „Hiob”, która została przygotowana w oparciu o dramat autorstwa Karola Wojtyły. 1 maja natomiast wierni uczestniczyli w Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II.

Września

Spośród mniejszych i większych uroczystości o charakterze stricte religijnym warto wymienić wieczornicę zorganizowaną przez Chór Lutnia, przy współpracy z Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury, która odbyła się w przeddzień uroczystości beatyfikacyjnych, w sobotę, 30 kwietnia w kościele pw. Św. Ducha we Wrześni. W trakcie prawie godzinnej wieczornicy Chór Lutnia przypomniał niemal wszystkie pieśni i piosenki, które towarzyszyły Janowi Pawłowi II podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny.

Centralne uroczystości dziękczynne za beatyfikację Jana Pawła II odbyły się w dzień jego wyniesienia na ołtarze, w niedzielę 1 maja we wrzesińskim kościele farnym. W trakcie uroczystej Eucharystii koncelebrowanej prze ks. kan. Mieczysława Kozłowskiego, proboszcza fary oraz ks. Sebastiana Huebnera nastąpiło poświęcenie obrazu nowego błogosławionego, autorstwa wrzesińskiego artysty Jacka Menesa. Po zakończeniu Mszy św. w uroczystej procesji zaniesiono obraz do specjalnie przygotowanego miejsca pamięci, w którym został umieszczony wraz z fragmentem szat papieskich, które od chwili beatyfikacji stały się relikwiami nowego błogosławionego. Uroczystość zakończył koncert papieski w wykonaniu Chóru Camerata pod batutą Domiceli Cierpiszewskiej.Fot. B. Kruszyk, Ł. Szykowny, K. Rybicka, P,D Ciesielski, Sz.Adamczyk

Polecamy