środa, 30 września 2020 r.

"Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej" publikacją roku 2010

Książka „Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej” została publikacją roku 2010 w plebiscycie Towarzystwa Miłośników Gniezna. Książka przedstawia dzieje kapituły prymasowskiej na przestrzeni minionego wieku.

 

 

Redaktorami publikacji są: ks. Bogdan Czyżewski i ks. Krzysztof Wętkowski. Książka ukazuje historię jednego wieku tej zasłużonej instytucji, sięgającej swymi korzeniami początków archidiecezji gnieźnieńskiej. Przedział czasowy obejmuje ponad sto lat, dokładnie zaś rozpoczyna się w niepodległej Polsce po zakończeniu I wojny światowej. Przedstawiona w książce historia kapituły wraz z koniecznym wątkiem kanonicznym nie jest wyczerpująca, dlatego też została nazwana rysem historycznym i prawnym kapituły katedralnej. Sercem tej monografii są biogramy kanoników (56) kapituły prymasowskiej z lat 1918-2009. Redaktorom nie chodziło o przekazanie wyczerpującego curriculum vitae, ale przede wszystkim o ogólne ukazanie sylwetek przedstawianych kanoników. W książce, obok zdjęć kanoników znalazły się także fotografie przedstawiające stary i nowy kapitularz, herb kapituły, kapitulne pieczęcie, XV-wieczne protokoły z posiedzeń kapituły. Wspomniana publikacja jest wyrazem wdzięczności, zwłaszcza wobec nieżyjących już członków kapituły i być może ocali, chociażby tylko częściowo, ich życie od zapomnienia. 

 

Tytuł Gnieźnianina roku 2010 otrzymał znany i ceniony lekarz dr Marian Fluder. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 29 maja w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

 

 

Polecamy