czwartek, 27 lutego 2020 r.

Klerycy z metropolii gnieźnieńskiej u grobu św. Wojciecha

Alumni seminariów diecezjalnych i zakonnych w Gnieźnie, Bydgoszczy, Włocławku i Lądzie n. Wartą modlili się 13 maja u grobu św. Wojciecha. Okazją była 65. rocznica konsekracji biskupiej i zbliżająca się 30. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Wspólnej modlitwie przewodniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk, który witając zebranych przypomniał o jeszcze jednej ważnej rocznicy przypadającej 13 maja tego roku – 30. rocznicy zamachu na Jana Pawła II. Jak podkreślił, papież, dziś błogosławiony, dał tego dnia świadectwo wiary własną krwią. „Jego beatyfikacja była tylko potwierdzeniem świętości, którą emanował każdego dnia” – mówił Prymas.

 

Homilię podczas Eucharystii wygłosił ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa. W swoim słowie przypomniał krótko najważniejsze etapy życia i posługi kard. Wyszyńskiego. Jak podkreślił, osobistą zasługą Prymasa Wyszyńskiego, nie w pełni wówczas przez wszystkich zrozumiałą, było podpisanie porozumienia w imieniu Episkopatu Polski z władzami komunistycznymi 14 kwietnia 1950 roku.

 

„Moralnym zwycięstwem Prymasa było to, że w trzy lata później ta sama władza podpisane przez siebie porozumienie zerwała aresztując go” – mówił bp Tyrawa przypominając kolejne miejsca odosobnienia Prymasa: Rywałd, Stoczek Warmiński, Prudnik i Komańczę. W tym właśnie czasie – przypomniał kaznodzieja – ułożył tekst jasnogórskich ślubów narodu, które pod jego nieobecność odczytane zostały w trzechsetną rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza na Jasnej Górze. „W uroczystości tej uczestniczyło około miliona wiernych, co było sygnałem, że władza komunistyczna w walce z Kościołem przegrywa” – stwierdził biskup bydgoski.

 

Podkreślił również, że zarówno Prymas Tysiąclecia, jak i papież Jan Paweł II wpisują się w dzieje „fenomenu polskiego katolicyzmu”, który w sposób szczególny objawiał się zawsze w trudnych dla Polski chwilach: w czasie zaborów, II wojny światowej, lat represji komunistycznych. Nawiązując do tych ostatnich bp Tyrawa przypomniał o wydarzeniach, w których Prymas Wyszyński brał czynny udział lub był bezpośrednim ich inicjatorem, należał do nich pamiętny list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku i późniejsze obchody Milenium Chrztu Polski, bez których – jak dodał biskup bydgoski – nie byłoby wydarzeń roku 1970, 1976 i wielkiej „Solidarności”.

 

„To Prymas Tysiąclecia przygotował Millenium. Przygotował je poprzez Wielką Nowennę, która trwała od 1957 roku do głównych uroczystości 1966 roku. Jej zręby powstały podczas uwięzienia. I tu odsłania się cała moc ducha kard. Stefana Wyszyńskiego. Będąc aresztowanym liczył się z tym, że jego dni mogą być policzone, a jednak wyzwalał w sobie pozytywne i twórcze myśli projektując przyszłość” – mówił kaznodzieja.

 

Do Gniezna przyjechało blisko stu seminarzystów z Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy, tamtejszego seminarium duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego, diecezjalnego seminarium duchownego we Włocławku oraz seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą. Alumnom towarzyszyli moderatorzy i rektorzy uczelni. Wizytę rozpoczęło spotkanie w gnieźnieńskim seminarium duchownym, po którym alumni przeszli do katedry gnieźnieńskiej, gdzie wysłuchali wykładu jej proboszcza i kustosza ks. kan. Jana Kasprowicza nt. Bazyliki i Prymasa Wyszyńskiego.

 

Podczas Mszy św. alumni modlili się w intencji rychłej beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, którego rok archidiecezja gnieźnieńska przeżywa. O wyniesienie Prymasa Tysiąclecia na ołtarze modliły się już osoby konsekrowane i kapłani z archidiecezji gnieźnieńskiej. W maju modlitwę podejmą także lektorzy, kapłani wyświęceni przez Prymasa Tysiąclecia i neoprezbiterzy. W czerwcu u grobu św. Wojciecha o beatyfikację kard. Wyszyńskiego modlić się będą m.in. księża dziekani z archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

bgk KAI

Polecamy