środa, 19 lutego 2020 r.

Medal „Ad perpetuam rei memoriam” dla bp. Wojtusia

Gnieźnieński biskup pomocniczy Bogdan Wojtuś został uhonorowany medalem „Ad perpetuam rei memoriam” (Na wieczną rzeczy pamiątkę). Wyróżnienie przyznawane jest wybitnym Wielkopolanom zasłużonym dla dobra wspólnego.

Medal wręczył obecny wojewoda wielkopolski Piotr Florek podczas uroczystości 50. rocznicy kapłaństwa bp. Bogdana Wojtusia. Wyróżnienie jest jedynym nadawanym przez wojewodę z rekomendacji wszystkich poprzedników piastujących ten urząd w ostatnim dwudziestoleciu. Bp Wojtuś został laureatem medalu jednogłośną decyzją tego gremium.

Medal przyznawany jest wybitnym osobistościom, które posiadany talent, zdobyty autorytet, wiedzę, energię, funkcję społeczną oraz twórczy kapitał potrafią spożytkować i pomnażać, a ich osobisty sukces przynosi korzyści innym. Bp Wojtuś otrzymał wyróżnienie w uznaniu jego ogromnych zasług dla ziemi gnieźnieńskiej jako kapłana, administratora, pedagoga, wychowawcy i społecznika.

Dziękując uhonorowany przyznał skromnie, że powyższe uzasadnienie pozostaje w dużej mierze w sferze życzeniowej, niemniej wyróżnienie bardzo go cieszy.

Bp Bogdan Wojtuś urodził się w 1937 roku w Łąsku Wielkim k. Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1961 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Posługiwał jako wikariusz w parafii w Czeszewo – Orzechowo, następnie w Jarocinie. Po trzech latach został skierowany na studia specjalistyczne z teologii moralnej na KUL. W 1982 roku objął funkcję rektora PWSD w Gnieźnie. Od 1988 roku jest biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej.

Bp Bogdan Wojtuś jest doktorem teologii, wikariuszem generalnym i przewodniczącym wydziału duszpasterstw specjalistycznych Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz profesorem teologii moralnej Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Przez wiele lat był zaangażowany w działalność na rzecz rodziny także w strukturach Konferencji Episkopatu Polski.

bgk KAI

Polecamy