czwartek, 27 lutego 2020 r.

Września: 110. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich

W tym roku przypadała 110. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich. Z tej okazji 20 maja w kościele farnym we Wrześni została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka.

 

Wraz z metropolitą gnieźnieńskim Eucharystię sprawowali proboszczowie wrzesińskich parafii: ks. kan. Mieczysław Kozłowski, proboszcz parafii farnej, ks. Kazimierz Kuczma, proboszcz parafii pw. Świętego Ducha, ks. kan. Adam Zalesiak, proboszcz parafii pw. św. Królowej Jadwigi, ks. Czesław Kroll, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża oraz ks. Dariusz Kozłowski, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza Królewicza.  


W homilii Prymas zwrócił uwagę na szczególną rolę oraz wartość języka, jako nieodłącznej części dziedzictwa narodowego. Metropolita Gnieźnieński kilkakrotnie przytaczał orędzie bł. Jana Pawła II, które Papież Polak wystosował do mieszkańców Wrześni z okazji 100. rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich. „Tym, co tworzy wspólnotę ludzką jest język, mowa; poprzez mowę kształtują się dzieje ludzi i ludów, dzieje narodów. I stąd, kiedy śpiewamy wszyscy po polsku albo mówimy po polsku, to w tym jest także jakieś działanie Ducha Świętego, chociaż można powiedzieć nie wprost nadprzyrodzone, ale niemniej w porządku stworzenia bardzo istotne” – mówił Prymas przypominając słowa Jana Pawła II. Przestrzegał również – zwłaszcza środki  masowego przekazu – przed niewłaściwym użyciem języka jako źródła plotek, pomówień czy półprawd, złym słowem bowiem można zniszczyć drugiego człowieka.


Po Mszy św. Prymas w towarzystwie Arturo Mariego, osobistego fotografa bł. Jana Pawła II oficjalnie zainaugurował na wrzesińskim Rynku wystawę zdjęć włoskiego fotografa ukazującą Papieża Polaka w towarzystwie dzieci. Abp Kowalczyk wziął również udział w uroczystości, która odbyła się przed pomnikiem Dzieci Wrzesińskich.

 

Sz. Adamczyk

 

Homilia Prymasa Polski

Polecamy