piątek, 21 lutego 2020 r.

Zagórów: Parafialny Maraton Biblijny

W parafii pw. św. Piotra i Pawła w Zagórowie odbył się 15 maja pierwszy Parafialny Maraton Biblijny. Przedsięwzięciem było ukoronowaniem rozpoczętego 8 maja III Tygodnia Biblijnego.

 

Hasłem przewodnim tegorocznego, trzeciego już Tygodnia Biblijnego były słowa: „Mów, Panie, Twój sługa słucha”. Siedem dni z Pismem Świętym miało w tym roku szczególnym charakter było bowiem okazją do dziękczynienia za beatyfikację patrona „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”.

 

Z okazji Tygodnia Biblijnego w parafii w Zagórowie w poniedziałek i piątek odbyły się katechezy biblijne skierowane do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków. Ich pozytywnym wynikiem – jak mówi inicjator i koordynator przedsięwzięcia ks. Tomasz Rogaliński – jest fakt, iż słuchacze mieli możliwość odnieść wybrane fragmenty Pisma Świętego do własnego życia i dostrzec, jak ważna jest ich właściwa interpretacja.

 

Tydzień Biblijny w Zagórowie zakończył się 15 maja pierwszym Parafialnym Maratonem Biblijnym, który rozpoczął się o godzinie 9.00 a zakończył o 16.30 nabożeństwem majowym. Podczas maratony czytane i rozważane były listy św. Pawła do Rzymian, Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian oraz listy św. Piotra. W organizację Tygodnia Biblijnego włączyła się  młodzież ponadgimnazjalna, uczniowie gimnazjum z katechetą Danielem Słowińskim oraz rodzice i dziadkowie.

Polecamy